Muzeum

MUZEUM OKRĘGOWE W LESZNIE

mecygZa datę powstania Muzeum Okręgowego w Lesznie przyjmuje się 1 stycznia 1950 r. Wówczas to, na skutek zmian politycznych, będące w stanie organizacji samorządowe Muzeum Ziemi Leszczyńskiej, powołane w 1947 r., zostało upaństwowione. Do 1957 r. Muzeum zajmowało pomieszczenia zabytkowego ratusza, od 1962 r. dawną pastorówkę kościoła pw. św. Krzyża przy pl. Jana Metziga 17. Od 1962 r. zajmuje również sąsiednią, XIX-wieczną kamienicę. W latach 1993–2005 Muzeum posiadało także dawny dom przedpogrzebowy na cmentarzu żydowskim – tam ulokowany był Dział Judaistyczny. Od 1993 r. jeden z budynków Muzeum mieści się w dawnej synagodze przy ul. G. Narutowicza 31. Od 1999 r. Muzeum jest instytucją kultury samorządu województwa wielkopolskiego.
Muzeum zachowuje, bada, chroni i udostępnia, a także upowszechnia bogate dziedzictwo materialne i duchowe minionych pokoleń. Zasadniczy trzon naszych zbiorów stanowią cenne pamiątki artystyczne, historyczne i etnograficzne, będące świadectwem kultury, historii i aspiracji mieszkańców Leszna i regionu. Złożyły się na nie – prócz współczesnych nabytków pozyskanych drogą darów i zakupów – zbiory zabezpieczone po II wojnie światowej w Składnicy Zabytków Instytutu Zachodniego w Lesznie, przekazy instytucji samorządowych oraz wywiezione przez hitlerowców argentaria i inne ruchomości z kościoła braci czeskich, rewindykowane w 1962 r. z terenu byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Do historycznych kolekcji obrazujących kulturę dawnego Leszna należą też m.in.: portrety trumienne szlachty kalwińskiej z kościoła św. Jana, portrety królów kurkowych – członków leszczyńskiego bractwa strzeleckiego z lat 1715–1936, dworskie wizerunki reprezentantów rodów Leszczyńskich, Sułkowskich i innych rodzin arystokratycznych i szlacheckich z regionu południowo-zachodniej Wielkopolski.
Obok tych historycznych zbiorów, będących dokumentacją stanu posiadania instytucji, wspólnot religijnych i domów mieszczańskich, Muzeum od początków swego istnienia gromadzi kolekcje artystyczne. Wiodące w naszych zbiorach są m.in.: kolekcja malarstwa polskiego o tematyce wiejskiej XIX-XX w. i malarstwa portretowego.
Muzeum jest aktywne poprzez rozmaite działania wystawiennicze, edukacyjne i wydawnicze. Funkcjonująca w Muzeum, nieprzerwanie od 1976 r., Pracownia Konserwacji obiektów malarstwa jest gwarantem wysokiej troski o zgromadzone dzieła.

galeria

Przed odwiedzeniem Muzeum, zapoznaj się z regulaminem zwiedzenia. Regulamin_zwiedzania

 

Co - gdzie?

portret

 

W budynku głównym można zobaczyć następujące wystawy stałe: dzieje Leszna, kolekcja portretów trumiennych,  kolekcja portretów królów kurkowych, ekspozycja portretu dworskiego, szlacheckiego i mieszczańskiego oraz sala poświęcona kulturze ludowej regionu.

sala_galeria

 

Ekspozycja pt. "Żydzi Lesznie" zawierająca eksponaty związane z żydami mieszkającymi w w Lesznie. Na sali głównej odbywają się koncerty.

Opinie

co nowego?