Muzeum

MUZEUM OKRĘGOWE W LESZNIE

mecygMuzeum Okręgowe w Lesznie należy do najstarszych instytucji muzealnych na terenie Wielkopolski. Główna siedziba znajduje się w dwóch zabytkowych kamieniczkach z XVIII w. i XIX w. przy pl. J. Metziga 17.

Muzeum od ponad pięćdziesięciu lat promuje historię i kulturę Leszna oraz południowo–zachodniej części województwa wielkopolskiego. Popularyzuje wielokulturową przeszłość regionu, której ślady spotykamy w otaczającej nas architekturze zabytkowej i muzealiach. Poprzez szeroką działalność kolekcjonerską, wystawienniczą i edukacyjną muzeum wnosi istotny wkład w upowszechnianie kultury i tradycji historycznych regionu. Służą temu także akcje oświatowe, lekcje muzealne, konkursy i inne formy edukacji. Muzeum aktywnie współpracuje z wieloma muzeami w kraju, prezentując w nich swoje zbiory, którymi może się szczycić.

Leszno już od XVII wieku było silnym ośrodkiem kulturalnym i tak, jak wszędzie istniały tu liczne zbiory przedmiotów mających istotną wartość dla kultury. Kolekcje te gromadzone głównie przez osoby prywatne lub też przy tutejszych kościołach, miały raczej charakter archiwalno-muzealny. Ulegały one częstym przemieszczeniom oraz zmianom i niestety tylko w drobnych fragmentach przetrwały do naszych czasów.

galeriaDrugi obiekt jest urządzony w dawnej synagodze przy ul. G. Narutowicza 31.

Co - gdzie?

portret

 

W budynku głównym można zobaczyć następujące wystawy stałe: dzieje Leszna, kolekcja portretów trumiennych,  kolekcja portretów królów kurkowych, ekspozycja portretu dworskiego, szlacheckiego i mieszczańskiego oraz sala poświęcona kulturze ludowej regionu.

sala_galeria

 

Ekspozycja pt. "Żydzi Lesznie" zawierająca eksponaty związane z żydami mieszkającymi w w Lesznie. Na sali głównej odbywają się koncerty.

Opinie

co nowego?