Dotacje

mkidn_100px

Dofinansowanie projektów Muzeum Okręgowego
w Lesznie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2006-2019

2006

Mecenat 2006: Nazwa programu: Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego Nazwa zadania: Modernizacja Systemu Alarmu Pożaru i Systemu Alarmowego (przeciwwłamaniowego) budynku dawnej synagogi w Lesznie
Kwota dofinansowania: 60.000 zł
Program Operacyjny: Nazwa programu: Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego Nazwa zadania: Wyposażenie sal wystawienniczej i koncertowo-konferencyjnej budynku dawnej synagogi w Lesznie
Kwota dofinansowania: 100.000 zł

2007

Mecenat 2007: Nazwa programu: Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury Nazwa zadania: Cyfrowe skarby – Digitalizacja dóbr kultury w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie i ich udostępnienie na stworzonym portalu internetowym
Kwota dofinansowania: 50.000 zł
Program Operacyjny: Dziedzictwo kulturowe, priorytet 2: Rozwój instytucji muzealnych Rodzaj zadania: Zakupy dzieł sztuki i kolekcji dla instytucji muzealnych Nazwa zadania: Zakup obrazu Włodzimierza Tetmajera „Noc Świętojańska” dla Muzeum Okręgowego w Lesznie
Kwota dofinansowania: 80.000 zł

2008

Mecenat 2008: Nazwa programu: Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego Nazwa zadania: Zabezpieczenie siedziby głównej Muzeum Okręgowego w Lesznie poprzez montaż systemu monitorującego
Kwota dofinansowania: 60.000 zł

2009

Mecenat 2009: Nazwa programu: Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury Nazwa zadania: Stworzenie systemu sygnalizacji włamania i napadu w Muzeum Okręgowym w Lesznie
Kwota dofinansowania: 50.000 zł

2010

Mecenat 2010: Nazwa programu: Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego Nazwa zadania: Konserwacja dziedzictwa piśmienniczego ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie
Kwota dofinansowania: 42.156 zł

2011

Infrastruktura Kultury 2011 Nazwa zadania: Świat multimediów w Muzeum Okręgowym w Lesznie
Kwota dofinansowania: 15.000 zł

2013

Wieloletni Program Kultura+ (priorytet: Digitalizacja)
Nazwa zadania: Z "Kulturą+" w cyfrowym świecie Muzeum Okręgowego w Lesznie
Kwota dofinansowania: 82.565 zł

2018

Wspieranie działań muzealnych
Nazwa zadania: Leszno i Śmigiel - stolice wielkopolskiego protestantyzmu.
Kwota dofinansowania: 37.500 zł

2019

Patriotyzm jutra

Nazwa zadania: Leszno Stasia Leszczyńskiego - przewodnik po mieście i muzeum dla dzieci

Kwota dofinansowania: 12.000 zł