Konferencje naukowe

Od 2008 r. Muzeum współorganizuje – wraz ze Stowarzyszeniem Czas A.R.T. ze Wschowy – interdyscyplinarne konferencje naukowe poświęcone szeroko rozumianemu dziedzictwu kulturowemu historycznej ziemi wschowskiej i pogranicza wielokopolsko-śląskiego.
Dotąd odbyły się:

  • 4–8.10.2008 – Ziemia wschowska w czasach starosty Hieronima Radomickiego
  • 12–13.10.2011 – Kultura radości na ziemi wschowskiej. Obraz uroczystości, jubileuszy, wizyt gości, świąt
  • 22-23.11.2012 – Rycerze – szlachta – ziemianie. Szlachetnie urodzeni na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim
  • 17–18.10.2013 – Reformacja i tolerancja. Jedność w różnorodności? Współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim
  • 23–24.10.2014 – Conjux, mater, filia, soror propinqua, civis… Kobieta na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim
  • 22–23.10.2015 – Życie duchowe na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim
  • 20–21.10.2016 – Andreas Gryphius na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim. Inspiracje – związki – konsekwencje
  • 12-13.10.2017 – Reformacja na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim
  • 18–19.10.2018 – Drogi do niepodległości. Ziemia wschowska i pogranicze wielkopolsko-śląskie 1918–1920. Polityka – życie społeczne – sztuka
  • 24–25.10.2019 – Dziecko na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim

Aktualna konferencja

22-23.10.2020 – Granica na ziemi wschowskiej: Między Wielkopolską a Śląskiem. Historia – charakter – konsekwencje

W stulecie ustanowienia granicy pomiędzy Polską a Niemcami pragniemy podjąć naukowy dyskurs na temat funkcjonowania granicy na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim. Rok 1920 i decyzje polityczne podziału historycznego obszaru ziemi wschowskiej pomiędzy dwa państwa wpłynęły na życie mieszkańców regionu, jego rozwój ekonomiczny, na kształtowanie społeczeństw, postaw, zjawisk społecznych i kulturalnych. Konsekwencje tych podziałów odczuwalne są do dziś.
Pragniemy skupić uwagę na kwestiach stosunków międzynarodowych w skali mikro – dotyczących konkretnego obszaru całego pogranicza wielkopolsko-śląskiego i makro – jakie znaczenie miała ta granica dla krajów/terytoriów położnych po jej obydwu stronach. W kontekście historii stosunkowo nowej – sprzed stu lat – warto sięgnąć także głębiej w przeszłość i przyjrzeć się dziejom tej granicy: spróbować ją scharakteryzować, opisać i zrozumieć procesy i zjawiska zachodzące w jej otoczeniu.
Granica ma także wymiar psychologiczny, umowny, symboliczny – te aspekty dotykają jeszcze innej płaszczyzny funkcjonowania granic, podziałów.

Do udziału zapraszamy badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauki: historyków, archeologów, historyków sztuki, geografów, demografów, antropologów, literaturoznawców…
Proponujemy następujące problemy:
- historia i kształt granicy,
- polityczne aspekty istnienia granicy,
- transfer gospodarczy, kulturowy,
- kontakty rodzinne, zawodowe,
- sieć administracyjna: państwowa i kościelna,
- zagadnienia demograficzne,
- naturalne granice,
- język po obydwu stronach granicy,
- mniejszości narodowe,
- studia przypadku,
- metaforyczny i symboliczny wymiar granicy.
Ramy chronologiczne dla Państwa wystąpień zamykamy na roku 1945.
Formularz – Granica_zaproszenie_17.03