Oferta

Oferta komercyjna

OFERTA DLA FIRM

Muzeum Okręgowe w Lesznie to instytucja kultury z wieloletnią historią.
Zachęcamy Państwa do wsparcia naszej działalności i przyczynienia się do rozwoju
naszej instytucji. W ramach podjętej współpracy, poza prestiżem wynikającym ze
związania wizerunku Państwa firmy z największą instytucją muzealną w subregionie
leszczyńskim, proponujemy następujące formy promocji:
• tytuł Partnera Muzeum,
• prezentację logotypów Państwa firmy na stronie internetowej muzeum oraz jego
profilu w serwisie społecznościowym Facebook,
• umieszczenie tabliczki Partnera Muzeum w widocznym miejscu w muzeum,
• umieszczenie logotypu Partnera na materiałach drukowanych towarzyszących
wybranym wystawom czasowym i imprezom realizowanym przez Muzeum Okręgowe w
Lesznie,
• udostępnienie przestrzeni muzeum na spotkania biznesowe, konferencje
organizowane przez Partnera,
• organizację zajęć edukacyjnych lekcji dla dzieci i pracowników Partnera,
• przekazanie bezpłatnych kart wstępu do muzeum.


 

1. Wynajem sal  [więcej - prezentacja PDF]


 

2. Usługi konserwatorskie [więcej - plik PDF]


 

3. Usługi związane z dostępem do muzealiów, sprzedażą praw związanych z reprodukowaniem muzealiów oraz zasobów bibliotecznych i archiwalnych Muzeum Okręgowego w Lesznie, a także nabywanie kopii z oryginalnych fotografii cyfrowych zdigitalizowanych muzealiów, wykonywanie zamówionych ujęć - więcej w cenniku

Licencje na prawo do publikacji fotografii bądź reprodukcji ze zbiorów Muzeum.
Wykonywanie kserokopii materiałów bibliotecznych i archiwalnych.
Nabycie odbitek z negatywów archiwalnych.
Wykonywanie ujęć na zamówienie techniką tradycyjną i cyfrową.
Zamówienie skanowania.
Możliwość fotografowania i filmowania na wystawach stałych i czasowych.

 

4. Usługi przewodnickie i Lekcje muzealne [patrz podstrony Edukacja]

5. Urodziny w Muzeum [kliknij]