Oferta

Oferta komercyjna

OFERTA DLA FIRM

Muzeum Okręgowe w Lesznie to instytucja kultury z wieloletnią historią.
Zachęcamy Państwa do wsparcia naszej działalności i przyczynienia się do rozwoju
naszej instytucji. W ramach podjętej współpracy, poza prestiżem wynikającym ze
związania wizerunku Państwa firmy z największą instytucją muzealną w subregionie
leszczyńskim, proponujemy różne formy promocji.


Oferujemy wynajem pomieszczeń w budynku dawnej synagogi, ul. G. Narutowicza 31. Zakres usługi do ustalenia. Kontakt: Jakub Piwoński - organizacja imprez
tel. : 65 529 61 40 w. 27,
e-mail: jakub.piwonski@muzeum.leszno.pl


 

1. Usługi konserwatorskie [więcej - plik PDF]


 

2. Usługi związane z dostępem do muzealiów, sprzedażą praw związanych z reprodukowaniem muzealiów oraz zasobów bibliotecznych i archiwalnych Muzeum Okręgowego w Lesznie, a także nabywanie kopii z oryginalnych fotografii cyfrowych zdigitalizowanych muzealiów, wykonywanie zamówionych ujęć - więcej w cenniku

Licencje na prawo do publikacji fotografii bądź reprodukcji ze zbiorów Muzeum.
Wykonywanie kserokopii materiałów bibliotecznych i archiwalnych.
Nabycie odbitek z negatywów archiwalnych.
Wykonywanie ujęć na zamówienie techniką tradycyjną i cyfrową.
Zamówienie skanowania.
Możliwość fotografowania i filmowania na wystawach stałych i czasowych.

 

3. Usługi przewodnickie i Lekcje muzealne [patrz podstrony Edukacja]

4. Urodziny w Muzeum [kliknij]