OFERTA KOMERCYJNA

WYNAJEM SAL

Oferujemy wynajem pomieszczeń na konkretne okazje w budynku dawnej synagogi ul. G. Narutowicza 31 (sala o powierzchni 200 m2 i hol o powierzchni 43,25 m2).
W zapytaniu prosimy określić cel, termin i zakładany czas najmu, orientacyjną liczbę zaproszonych gości, inne okoliczności mogące mieć wpływ na wynajem sali i cenę. Koszt standardowy według cennika: 800,00 zł netto – (ul. G. Narutowicza 31).

kontakt: Jakub Piwoński – Dział Edukacji i Marketingu
tel. 65 529 61 40 w. 27
e-mail:  promocja@muzeum.leszno.pl

USŁUGI KONSERWATORSKIE

Pracownia Konserwacji specjalizuje się w konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej. Dobrze wyposażona w specjalistyczny sprzęt Pracownia i wykwalifikowany zespół pozwalają na realizację pełnego zakresu prac konserwatorskich w zależności od potrzeb przyjmowanych obiektów. Wyceny prac konserwatorskich dokonuje się indywidualnie w oparciu o schemat wyceny Sekcji Konserwatorskiej ZPAP.
kontakt: Urszula Bauman – kierownik Pracowni Konserwacji
tel.: 65 529 61 43 w. 29
e-mail: konserwacja@muzeum.leszno.pl

KWERENDY

Wykonujemy odpłatnie kwerendy w zbiorach. Koszt za każdą rozpoczętą godzinę pracy:
- 50,00 (cel prywatny)
- 80,00 (cel komercyjny)
kontakt: Małgorzata Gniazdowska
tel. 65 529 61 40 w. 20
e-mail: zbiory@muzeum.leszno.pl

USŁUGI REPROGRAFICZNE

Wykonujemy na życzenie cyfrowe fotografie eksponatów muzealnych (naszych lub w ramach zlecenia zewnętrznego) oraz inne formy reprodukcji:

Muzeum zastrzega odmowę wykonania kserokopii lub skanów z uwagi na stan zachowania obiektów.
kontakt: Tomasz Sikorski – Pracownia Digitalizacji i Wizualizacji Zbiorów
tel.: 65 529 61 43 w. 23
e-mail: digitalizacja [@] muzeum.leszno.pl

Inne usługi

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się wyłącznie we wtorki po uprzednim umówieniu.
kontakt: Małgorzata Pietrzak – Biblioteka
tel. 65 529 61 40 w. 26
e-mail: biblioteka@muzeum.leszno.pl

TWOJA WIZYTA

Ceny biletów:
Normalny 9,00 zł
Ulgowy 7,00 zł
Rodzinny (do 5 osób w tym co najmniej 2 dzieci) 25,00 zł
Karta Dużej Rodziny 4,00 zł
Przewodnik po muzeum lub po mieście 50,00 zł – w Muzeum oprowadzają wyłącznie pracownicy Muzeum. Oprowadzanie po mieście wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

LEKCJE MUZEALNE I WARSZTATY

Lekcje muzealne dla przedszkoli kosztują 4,00 zł/osoba, czas trwania wynosi ok. 45 minut.
Warsztaty dla przedszkoli kosztują 7,00 zł/osoba, czas trwania wynosi od 45 minut do 1,5 godz.
Lekcje muzealne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych kosztują 6,00 zł/osoba, czas trwania wynosi ok. 45 minut.
 Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych kosztują 9,00 zł/osoba, czas trwania wynosi od 45 minut do 1,5 godz.
Lekcje on-line kosztują 80 zł od grupy.
W Muzeum istnieje również możliwość indywidualnego zamówienia dla grupy zorganizowanej osób dorosłych lekcji muzealnej lub warsztatów.
kontakt: Roksana Foralewska – Dział Edukacji i Marketingu
tel. : 65 529 61 40 w. 27
e-mail: edukacja@muzeum.leszno.pl

FOTOGRAFIA OKOLICZNOŚCIOWA

Muzeum udostępnia odpłatnie wybrane sale ekspozycyjne na sesje fotograficzne lub filmowe. Sesje odbywać się mogą w godzinach pracy Muzeum, od poniedziałku do piątku, pod nadzorem pracownika. Cena usługi – 100,00 zł/godz.
Przykładowa sesja: zdjęcie 1, zdjęcia 2, zdjęcie 3.
kontakt: Jakub Piwoński – Dział Edukacji i Marketingu
tel.: 65 529 61 40 w. 27
e-mail: jakub.piwonski@muzeum.leszno.pl