Wolontariat

Muzeum poszukuje osób w każdym wieku (osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą brać udział w wolontariacie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego), dla których troska o wspólne dziedzictwo kulturowe jest szczególnie ważna. Zachęcamy do współpracy przy inicjatywach nastawionych na szeroką gamę działań związanych z historią i kulturą.
Jako wolontariusze mile będą widziane osoby:
- o zainteresowaniach humanistycznych,
- posiadające umiejętność dobrej organizacji pracy i życzliwość w kontaktach z ludźmi,
- o dodatkowych umiejętnościach, takich jak, np. znajomość języków obcych, obsługa komputera, prawo jazdy itp.
- posiadające ubezpieczenie zdrowotne.
Po zakończonym wolontariacie, wolontariusz otrzymuje zaświadczenie od Muzeum Okręgowego w Lesznie o udziale w projekcie wolontariackim.

Informacja i zgłoszenia:
Muzeum Okręgowe w Lesznie
pl. Jana Metziga 16
64-100 Leszno
tel.: 65 529 61 40
email: edukacja@muzeum.leszno.pl