Dokumenty Braci Czeskich wpisane na Światową Listę UNESCO “Pamięć Świata” (Wydarzenie archiwalne)

Wystawa czasowa czynna od 9 listopada 2016 r. do końca stycznia 2017 roku pt.

Dokumenty z Archiwum Braci Czeskich wpisane w 2015 roku na Światową Listę UNESCO "Pamięć Świata".

We wtorek 8 listopada 2016 roku o godz. 12:00 w Galerii Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie przy ul. Narutowicza 31 odbyło się otwarcie wystawy.

Wystawa organizowana przez Archiwum Państwowe w Poznaniu, Archiwum Państwowe w Lesznie oraz Muzeum Okręgowe w Lesznie. Czynna będzie do końca stycznia 2017 roku.

Na wernisażu pana prezydenta Leszna, reprezentował miejski architekt Maciej Urban. Z kolei, przedstawicielem Archiwum Państwowego w Poznaniu był dyrektor Henryk Krystek, a Archiwum Państwowego z Leszna Barbara Ratajewska.

Wernisaż miał na celu, uroczyste otwarcie wystawy i przedstawienie jej najważniejszych treści. Został otwarty przez dyrektora Muzeum Witolda Omieczyńskiego. Następnie Zofia Wojciechowska omówiła aktywność polityczno-gospodarczą oraz intelektualną i twórczą ruchu społeczno-religijnego Braci Czeskich. Kuratorem wystawy jest Eugeniusz Śliwiński.

Akta i biblioteka Braci Czeskich, z XVI-XIX w. ,przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu oraz w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu i Bibliotece Kórnickiej, stanowią wyjątkowe na skalę światową źródła historyczne. Bracia Czescy, którzy jako odłam husytyzmu w XVI wieku znaleźli azyl w Polsce i odegrali istotną rolę w historii protestantyzmu i czasów nowożytnych, mając w swoich szeregach tak wpływową postać jak Amos Komeński. Akta i Biblioteka Braci Czeskich ukazują też wyjątkowy w skali Europy stopień panującej we wczesno-nowożytnej Rzeczpospolitej tolerancji i swobody współistnienia różnych narodowości i wyznań. Szczególnie istotna jest korespondencja Braci Czeskich w sprawach religijnych z ośrodkami protestantyzmu w Europie. Akta zawierają cenne informacje do historii i pozycji kościołów protestanckich w Polsce, prób ich zjednoczenia, aktywności politycznej oraz wartości intelektualnych i twórczych, jakie reprezentowały parafie protestanckie.

Osoby zainteresowane oprowadzaniem po wystawie prosimy o kontakt z Działem Edukacji i Marketingu: tel.655296140 w. 27 lub e-mailem: edukacja@muzeum.leszno.pl

Comments are closed.