Nowa publikacja

Nowa publikacja już wkrótce!

Muzeum Okręgowe otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu "Wspieranie działań muzealnych" w kwocie 37.500 zł na wydanie publikacji pt. Leszno i Śmigiel - stolice wielkopolskiego protestantyzmu. Dziedzictwo.

Wydawnictwo to jest pokłosiem wystawy, prezentowanej w ubiegłym roku w Muzeum Okręgowym w Lesznie oraz konferencji naukowej "Reformacja na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim", która odbyła się jesienią minionego roku. W obszernym tomie zebrane zostaną wyczerpujące teksty opisujące dzieje wspólnot protestanckich w obydwu miastach i pozostałe dziedzictwo materialne i duchowe w liczbie 7 esejów autorów - znawców tematyki oraz zamieszczone zostaną opisy blisko 200 eksponatów, które prezentowane były na wystawie; wszystkie zaopatrzone w barwne reprodukcje. Książka będzie pierwszym całościowym ujęciem zagadnienia, powstałym przy udziale instytucji, które użyczyły swe cenne obiekty - świadectwa protestanckiej przeszłości Leszna i Śmigla, m. in. Archiwum Państwowe w Poznaniu i Biblioteka Kórnicka PAN.

Wsparcia finansowego temu przedsięwzięciu udzielili również: Werner Kenkel sp. z o o, Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu, Urząd Miejski Śmigla oraz Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lesznie.

Comments are closed.