IZABELLA 2017

 

Izabella jest prestiżowym konkursem wielkopolskiego środowiska muzealniczego na najwybitniejsze wydarzenie muzealne roku. Pierwszych laureatów wyłoniono w 2002 roku. Konkurs jest organizowany przez Fundację Muzeów Wielkopolskich pod stałym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Gala wręczenia nagród miała miejsce 21 maja w Rogalinie, oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu. Marszałek Marek Woźniak wręczył nagrody Izabella 2017, będące wyrazem uznania dla najważniejszych wielkopolskich wydarzeń muzealnych minionego roku.

Drugą Nagrodę w kategorii Działalność naukowa i wydawnicza, przyznano Muzeum Okręgowemu w Lesznie za wydany katalog zbiorów pt. „Kolekcja królów kurkowych ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie”. W uzasadnieniu zwrócono uwagę na wartości poznawcze oraz wyjątkowość podjętego tematu ukazującego zapomniany świat miejskich elit.

 

Comments are closed.