Konferencja naukowa

Stowarzyszenie Czas A.R.T oraz Muzeum Okręgowe w Lesznie i Muzeum Ziemi Wschowskiej serdecznie zapraszają na XIII konferencję naukową "Dziecko na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim".

Wschowa-Leszno, 24–25 października 2019

Tematyka dziecięca zyskuje coraz większe zainteresowanie badaczy przeszłości w ujęciu analitycznym i syntetycznym. Nie była dotąd poruszana w naukowej debacie dotyczącej interesującego nas obszaru. Konferencja ma – w zamierzeniu organizato...rów – objąć kompleks zagadnień koncentrujących się wokół dziecka. Liczymy na wypowiedzi poświęcone problematyce szeroko definiowanego dzieciństwa w kontekście historycznym, społecznym, religijnym oraz zagadnień pokrewnych. Proponujemy podjęcie kwestii z różnych perspektyw m.in.:
- dzieciństwo jako etap życia człowieka i jego specyfika,
- wychowanie,
- edukacja,
- zabawki i wytwórczość związana z dzieciństwem (odzież, sprzęty, meble),
- opieka lekarska nad dziećmi,
- demografia,
- status dziecka w kontekście historycznym i społecznym, religijnym (sieroctwo, praca dzieci, przemoc wobec nieletnich, placówki opiekuńcze,
- zabytki w regionie związane z dziećmi,
- dziecko w sztuce,
- literatura dla dzieci, itd.
Ramy czasowe zamykamy na końcu 70. XX wieku.
Do udziału zapraszamy reprezentantów różnych dyscyplin naukowych.

Na zgłoszenia zawierające dane kontaktowe, afiliację, tytuł wystąpienia oraz krótki abstrakt (maksymalnie pół strony) czekamy do końca czerwca 2019 roku pod adresem: szymanskamila68@gmail.com
Informujemy, że czas przeznaczony na wystąpienie wynosi 20 minut.
Do Państwa dyspozycji przygotowany zostanie sprzęt multimedialny.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.

Szukaj nas:

Comments are closed.