Dofinansowania

Muzeum Okręgowe w Lesznie w 2020 roku otrzymało w wyniku konkursu ofert dotacje na realizacje trzech projektów. Projekty i związane z nimi wydarzenia będą realizowane w okresie od czerwca do października bieżącego roku.

  • Katalog kolekcji „Z głowy prababci- czepce-kopki, klapice” – wystawa o tym samym tytule planowana na okres 14 lipca do 31 grudnia 2020, będzie odnosić się do kobiecych tiulowych nakryć głowy, charakterystycznych dla wielkopolskiej wsi XIX i pierwszej połowy XX wieku. Wystawie towarzyszyć będzie katalog, którego wydanie realizowane jest w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie działań muzealnych”. Dotacja – 37 500 zł. Wkład własny zapewnia organizator Muzeum – Zarząd Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2019 roku o grach hazardowych.
  • Projekt "Muzeum Jutra. Nasze Muzeum" – cykl edukacyjnych działań wokół wystaw stałych Muzeum Okręgowego w Lesznie. Zostaną m.in. zorganizowane warsztaty z użyciem techniki animacji poklatkowej oraz warsztaty opowieści. Na obu warsztatach najmłodsi wraz z opiekunami ożywią świat zatrzymany w obrazach z galerii polskiego malarstwa XIX-XX wieku. Dofinansowany w ramach ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra” realizowanego ze środków MKiDN przez Muzeum Historii Polski. Dotacja – 27 000 zł.
  • Projekt „Etno trop” – rodzinne, letnie warsztaty, dla których źródłem inspiracji jest dziedzictwo kulturowe Bukówca Górnego. W ramach zadania odbędą się wyjazdy pomiędzy Lesznem i Bukówcem, które będą okazją zarówno dla społeczności wsi, jak i muzealnej publiczności z Leszna, do aktywnego poznawania regionalnego dziedzictwa kulturowego. Dofinansowany w ramach ogólnopolskiego program Narodowego Centrum Kultury "EtnoPolska". Dotacja – 15 000 zł.

Od lat naszą instytucję w realizacji statutowych działań, szczególnie w zakresie nowoczesnej edukacji, wspiera Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie. Bieżący rok przyniósł decyzje o dofinansowaniu zadań w ramach konkursu ofert Miasta Leszna (8 000 zł) oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego - Urzędu Marszałkowskiego (6 000 zł.), a także w ramach ogólnopolskiego programu Muzeum Historii Polski "Patriotyzm Jutra" (27 000zł). Dzięki pozyskanym dotacjom będą realizowane projekty:

  • "Edukacja historyczna i kulturalna z Muzeum Okręgowym w Lesznie" (Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Urząd Marszałkowski i Miasto Leszno) – działania edukacyjne, w tym konkursy wiedzy o Lesznie skierowane do uczniów szkół: „Tropiciel historii”, „Cudzie chwalicie, swego nie znacie” oraz gry miejskie skierowane dla rodzin oraz dla uczniów szkół średnich "Leszno Leszczyńskich". Planowane jest także wydanie Informatora Edukacji Muzealnej oraz pamiątkowych dyplomów, teczek.
  • "Malczewski w Lesznie. Muzeum i sztuka w mieście" (Patriotyzm Jutra i Miasto Leszno) – cykl działań edukacyjnych popularyzujących idee sztuki, jako narzędzia podtrzymującego tożsamość narodową w okresie zaborów. Działania mają uwzględniać tworzenie muralu, mającego podkreślić obecność Muzeum Okręgowego w Lesznie w sztuce miejskiej. W ramach zadania zaplanowano lekcje muzealne, spacery edukacyjne, trzydniowe warsztaty street'art oraz dyskusję społeczną podczas konferencji pt. „Muzeum i sztuka w mieście".

 

Szukaj nas:

Comments are closed.