Bezpieczne zwiedzanie

Zapraszamy do zwiedzania Muzeum w budynku dawnej synagogi przy ul. G. Narutowicza 31. Prosimy o stosowanie się do zasad zwiedzania, wynikających z trwającego stanu epidemii. Zostały sformułowane dla naszego i państwa bezpieczeństwa.

  • Zgodnie z aktualnymi przepisami, muzeum jest dostępne tylko dla osób posiadających własne maski zasłaniające usta i nos (nie dotyczy osób poniżej 4 roku życia).
  • Zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym przy wejściu do muzeum.
  • Przy kasie może przebywać tylko jedna osoba; pozostałe zobligowane są zachować od kolejnych osób odstęp 1,5 m.
  • Zakup biletów oraz wydawnictw itd. powinien odbywać się w miarę możliwości poprzez płatności bezgotówkowe.
  • Do odwołania zawiesza się przyjmowanie odzieży w szatniach. W szatani mogą pozostać wyłącznie większe bagaże.
  • Zwiedzający zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą odstępów minimum 1,5 m; wyjątek stanowią rodziny.
  • Zwiedzający są zobowiązani do podporządkowania się do zaleceń pracowników obsługi i Straży Muzealnej.
  • Na salach ekspozycyjnych może jednocześnie przebywać kolejno: 27 osób (sala duża) i 4 osoby (sala mała). Do limitu nie są liczone osoby w pełni zaszczepione na Covid-19.

Szukaj nas:

Comments are closed.