MALCZEWSKI W LESZNIE

Projekt pt. „Malczewski w Lesznie. Muzeum i sztuka w mieście” realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie we współpracy z Muzeum Okręgowym w Lesznie podejmuje działania wokół zagadnień obecności sztuk pięknych i instytucji muzealnej w przestrzeni publicznej, w lokalnej społeczności.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie interdyscyplinarnych zajęć: lekcji muzealnych on-line w szkołach, konkursu plastycznego dla uczniów pt. „Niepodległa sztuka”, spacerów edukacyjnych, wykładu w muzeum oraz organizacji trzydniowych warsztatów artystycznych street art'owych dla uczniów – laureatów konkursu plastycznego. Młodzież w swojej pracy będzie inspirować się historią miasta Leszna i malarstwem z okresu Młodej Polski o tematyce wiejskiej. Przygotowana lekcja muzealna on-line pt. "Niepodległa sztuka" wprowadzi młodych ludzi w świat twórczości Jacka Malczewskiego, Włodzimierza Tetmajera ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie. Elementem zadania będzie także mała konferencja w formie debaty społecznej pt. "Muzeum i sztuka w mieście". W spotkaniu zaplanowano udział Miejskiego Konserwatora Zabytków, przedstawiciela Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Wydziału Promocji i Rewitalizacji Urzędu Miasta Leszna oraz środowisk zaangażowanych w proces rewitalizacji Leszna. W ramach projektu powstaną dwa murale tworzące artystyczny dyptyk w przestrzeni miasta, w tym jeden na budynku Muzeum. Organizatorzy liczą, że podczas realizacji zadania zostaną nawiązane trwałe więzi pomiędzy uczniami, mieszkańcami, działaczami społecznymi, seniorami a Muzeum.

Projekt współfinansowany przez Muzeum Historii Polski (w ramach programu Patriotyzm Jutra) oraz Miasto Leszno. Organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie przy współorganizacji Muzeum Okręgowego w Lesznie.


Lekcja muzealna pt. "Niepodległa sztuka"

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych w Lesznie do zapoznania się z lekcją muzealną on-line. Wprowadza ona w świat twórczości Jacka Malczewskiego, Włodzimierza Tetmajera ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie. Celem lekcji jest uzmysłowienie w jaki sposób sztuka może przyczynić się do wzmacniania poczucia tożsamości narodowej.

 


Konkurs pt. "Niepodległa sztuka"

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych w Lesznie do udziału w konkursie plastycznym. Tematem pracy jest samodzielnie wykonana malarska lub rysunkowa interpretacja tematu „Niepodległa sztuka” , służąca jako projekt pod mural. Do lepszego zrozumienia roli sztuki w budowaniu postaw patriotycznych służy lekcja muzealna on-line o tym samym tytule.

Dziesięciu wybranych laureatów, po jednym z każdej szkoły biorącej udział w konkursie, weźmie udział w trzydniowych artystycznych warsztatach, podczas których wykonany zostanie mural. Warsztaty pod okiem doświadczonej edukatorki sztuk plastycznych odbędą się we wrześniu br.

Regulamin i warunki uczestnictwa w konkursie - tutaj.

Szukaj nas:

Comments are closed.