Spotkanie wokół najstarszej kroniki Leszna

W niedzielę, 27 września, w godzinach od 15.00 do 17.30, odbędzie się spotkanie wokół najstarszej kroniki Leszna z 1639 autorstwa Samuela Spechta.

Samuel Specht (1593-1649) - sekretarz i notariusz miejski rodem z Głogowa - jest autorem najstarszej kroniki Leszna z 1639 r. 24 października 1639 r. jeden z rękopiśmiennych egzemplarzy kroniki został umieszczony w gałce leszczyńskiego ratusza, drugi egzemplarz przechowywany był w archiwum kościoła św. Jana. W 1912 r. kronika została przetłumaczona z języka łacińskiego na niemiecki i ukazała się jako dodatek do sprawozdania leszczyńskiego gimnazjum za rok 1911. Autorem przekładu i komentarzy był Paul Beer. Dotąd tekst nie został przetłumaczony na język polski.

Plan wydarzenia:

15.00 – 16.00 – ratusz i kościół św. Mikołaja:

- opowieść o miejscach związanych z pierwszą kroniką Leszna – Maciej Urban, Miejski Konserwator Zabytków, oraz dr Marcin Błaszkowski

16.00 – 17.30 – Muzeum Okręgowe w Lesznie przy pl. Jana Metziga 17:

- wprowadzenie w klimat epoki na ekspozycji „Dzieje Leszna” – dr Kamila Szymańska, dyrektor MOL

- pokaz niemieckiej edycji kroniki z 1912 r.

- warsztat filologa, o przekładzie tekstu z języka łacińskiego na język polski – prof. dr hab. Piotr Urbański, UAM

- niespodzianka – pokaz najnowszego nabytku Muzeum Okręgowego w Lesznie

Obowiązuje wykupienie biletu wstępu do Muzeum (dorośli: 9,00 zł; ulgowy: 7,00 zł). Zapraszamy.

Szukaj nas:

Comments are closed.