Wystawa: “Ulicami dawnego Leszna. Podróż sentymentalna”

„Ulicami dawnego Leszna. Podróż sentymentalna”
(wystawa ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie)
miejsce: dawna synagoga, ul. G. Narutowicza 31
termin: 19.02.2021–19.09. 2021
kurator: Artur Michalak

Celem wystawy jest ukazanie nieistniejącego już Leszna w oparciu o bogaty zbiór ikonografii znajdującej się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie. Na wystawie zaprezentowano przedstawienia malarskie, rysunki, grafika, liczne pocztówki, plany oraz akcydensy, medale, przedmioty z porcelany i szkła zawierające widoki Leszna lub wybranych budynków lub miejsc. Obiekty ikonograficzne uzupełniono muzealiami wiążącymi się z pokazanymi miejscami lub osobami przez co wystawa zyskała dodatkowy walor. Chronologicznie wystawa zamyka się w przedziale 1650–1977. Ekspozycja skonstruowana zostanie jako rodzaj spaceru po dawnym mieście w układzie topograficznym – począwszy od rynku po peryferyjne ulice i place. Dzięki prezentowanym obiektom można nie tylko odbyć symboliczną podróż w czasie ale także poznać historię konkretnych miejsc i prześledzić rozwój terytorialny miasta na przestrzeni ponad 300 lat.

Wystawie towarzyszy katalog zbioru ikonografii oraz zestaw materiałów promocyjnych zawierających wybrane widoki miasta: puzzle, gra memory, notes.

Patronat honorowy nad wystawą i publikacją "Imago Lesnae. Ikonografia dawnego Leszna" objęli: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Narodowy Instytut Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydent Miasta Leszna. Rolę patronów medialnych przedsięwzięcia pełnią: TVP Kultura, Kultura u Podstaw, Radio Emaus, Radio Poznań, Radio Eska, Radio Elka, Głos Regionu, gazeta ABC, gazeta Leszczyniak.

Więcej informacji - materiały prasowe

Przedprzewodnik do wystawy do pobrania TUTAJ

Prezentacja multimedialna:

Konferencja prasowa - 19.02.21. Fotorelacja z wydarzenia:

 

Szukaj nas:

Comments are closed.