INTEGRACJE RODZINNE

Muzeum Okręgowe w Lesznie serdecznie zaprasza rodziców z dziećmi na cykl spotkań Integracje Rodzinne.

 

Pierwsze z nich odbędzie się w niedzielę, 28 lutego 2021 o godzinie 16:00, w  Muzeum Okręgowym w Lesznie przy ul. Gabriela Narutowicza 31 (dawna synagoga), pod hasłem „Odkrywcy czasu”. Podczas rodzinnego spotkania poznamy historię zegarów począwszy od starożytności do współczesności. Przyjrzymy się również zegarom usytuowanym na leszczyńskich kościołach. W drugiej części zajęć wykonamy klepsydrę ryżową. Spotkanie wsparte będzie prezentacją multimedialną oraz warsztatami plastycznymi.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w zajęciach w Dziale Edukacji i Marketingu

Kontakt:
Email: edukacja@muzeum.leszno.pl
Tel.: 65 529 61 40 wew. 27.

Wstęp: dorośli 9 zł, dzieci do lat 7 - bezpłatnie, dzieci szkolne 7 zł.

Tematy pozostałych spotkań:

„Stwórz własną mapę Leszna” – 21.03, godz. 16.00

„Historia Leszna w obrazkach” – 25.04, godz. 16:00

Klauzula informacyjna dotycząca zajęć, warsztatów, spotkań, konferencji naukowych i wydarzeń
kulturalnych organizowanych przez Muzeum Okręgowe w Lesznie, dla osób przebywających na
terenie Muzeum i korzystających z
jego usług w związku z zapobieganiem rozprzestrzenienia się
wirusa SARS-CoV-2.
Informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych danych jest Muzuem Okręgowe w Lesznie z siedzibą
w Lesznie przy pl. Metziga 17 zwane dalej „Muzeum”; Muzeum prowadzi operację przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa
w
zajęciach/imprezach kulturalnych/konferencjach/warsztatach (na podstawie przepisów prawa – art.
6 ust 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o
ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Podanie
danych jest dobrowolne, udostępnianie danych Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu w postaci
imienia i nazwiska/adresu email oraz numeru telefonu może mieć miejsce tylko w przypadku
podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19*. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody dowolnym momencie. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe przetwarzane w celu przeciwdziałania,
zapobieganiu i walce z COVID-19 będą przechowywane przez okres 2 tygodni od zakończenia
zajęć/imprezy. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzania danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum jest pan Jarosław Bartkowiak, mail:
sekretariat@muzeum.leszno.pl
.
* zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwa
Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego podanie danych osobowych jest dobrowolne mające
tylko na celu w razie zaistnienia podejrzenia zakażenia ułatwienie służbom sanitarnym
przeprowadzenie dochodzenia epidemiologicznego.
Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS -
CoV -2 w Polsce

 

Szukaj nas:

Comments are closed.