Konferencja naukowa “WOKÓŁ WIELKOPOLSKICH BADAŃ I INICJATYW CZECHOZNAWCZYCH”

W dniach 24 i 25 września Muzeum Okręgowe w Lesznie będzie jednym z organizatorów konferencji naukowej „Wokół wielkopolskich badań i inicjatyw czechoznawczych”.

 

 

 

WOKÓŁ WIELKOPOLSKICH BADAŃ I INICJATYW CZECHOZNAWCZYCH

i dyskusja panelowa

JAK PISAĆ HISTORIĘ SĄSIADÓW I DLA SĄSIADÓW?

WOKÓŁ SYNTEZ DZIEJÓW PAŃSTW I NARODÓW

Leszno, 24–25 IX 2021 r.

 

Konferencja naukowa jest jednym z elementów kontynuowanej od kilku lat współpracy Muzeum Okręgowego w Lesznie z czeskimi partnerami oraz Wydziałem Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przedsięwzięcie wpisuje się w tradycje Leszna ściśle powiązanego z historią braci czeskich oraz badań komeniologicznych. Główny organizator - Muzeum Okręgowe w Lesznie, jest instytucją, która posiada cenne zbiory będące dziedzictwem kilkusetletniej obecności braci czeskich w Lesznie oraz jest od lat organizatorem i partnerem wielu krajowych i zagranicznych przedsięwzięć komeniologicznych. Wyrazem tej działalności są m.in. udział w pracach Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego, wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych, publikacje specjalistyczne oraz szeroka działalność edukacyjna.

Konferencja i panel dyskusyjny złożą się na ważne wydarzenie naukowe i kulturalne nie tylko w Lesznie, ale ukażą pozycję Leszna i Wielkopolski na tle współczesnych relacji polsko-czeskich. Udział wybitnych czeskich i polskich badaczy gwarantuje wysoki poziom merytoryczny obrad i stworzy przestrzeń do dalszej współpracy. Obrady będą jednym z etapów przygotowań do zaplanowanego na przełom 2022 i 2023 r. wspólnego Kongresu Czechoznawstwa Polskiego i Polonoznawsta Czeskiego.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak, Prezydent Miasta Leszna, Łukasz Borowiak oraz Czeskie Centrum w Warszawie. Wydarzenie współfinansowane przez miasto Leszno.

 

Ramowy harmonogram

24 IX 2021 (piątek)

Miejsce obrad: I Liceum Ogólnokształcące, ul. Karola Kurpińskiego 1

10.00 – rejestracja uczestników

10.30–15.30 – konferencja naukowa

Moderator: prof. dr hab. Józef Dobosz (Wydział Historii UAM)

Wystąpienia:

  1. Prof. UAM, dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska (Wydział Historii UAM)

Polsko-Czeski Zespół ds. podręczników szkolnych w latach 2014-2021 – idea, działalność, wyzwania”

  1. Dr Kamila Szymańska (Muzeum Okręgowe w Lesznie)

Wilhelm Bickerich (1867-1934) i jego dorobek komeniologiczny

  1. Dr Roman Baron (Akademia Nauk Republiki Czeskiej)

Z kontaktów czeskich i wielkopolskich historyków w pierwszych dwu dekadach XXI wieku

  1. Dr Robert Tomczak (Wydział Historii UAM)

Wykształcenie młodego kawalera. Studia i edukacja szlachty polskiej w Pradze XVII wieku

  1. Dr Wojciech Jasiński (Wydział Historii UAM)

Legenda Krystiana – tekst spisany na polecenie św. Wojciecha czy późne fałszerstwo? Dawny oraz aktualny przedmiot sporu uczonych w świetle starych i nowych metod badawczych

  1. Prof. UAM, dr hab. Agata Firlej (Instytut Filologii Słowiańskiej UAM)

Polsko-czesko-niemiecka inicjatywa bohemistyczna: Handbook of Polish, Czech, and Slovak Holocaust Fiction. Works & Context, DeGruyter 2021

  1. Dr Roman Sliwka (Instytut Filologii Słowiańskiej UAM)

Językoznawstwo bohemistyczne w Poznaniu (kierunki badań, perspektywy)

 

Zakończenie obrad:

Prof. dr hab. Józef Dobosz (Wydział Historii UAM)

Prof. dr hab. Anna Gawarecka (Instytut Filologii Słowiańskiej UAM)

Prof. UAM  dr hab. Marzena Matla (Wydział Historii UAM)

 

16.00–18.30  – dyskusja panelowa

JAK PISAĆ HISTORIĘ SĄSIADÓW I DLA SĄSIADÓW?

WOKÓŁ SYNTEZ DZIEJÓW PAŃSTW I NARODÓW

 

Wystąpienia autorów i tłumaczy opracowań syntetycznych:

Prof. PhDr. Jan Rychlík, CSc. (Uniwersytet Karola w Pradze), Historia Czech, Wrocław 2020

PhDr. Petr Jokeš (Uniwersytet Jagielloński), Czesi. Przewodnik po historii narodu i państwa, Kraków 2020

Prof. PhDr. Miloš Řeznik, PhD. (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie), Dějiny Polska, Praha 2017

Opinia eksperta:

Prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz (Uniwersytet Zielonogórski)

Miroslav Huptych, kolaż z cyklu "Labirynt świata i raj serca" na podstawie twórczości Jana Amosa Komeńskiego

 

25 IX 2021 (sobota)

Muzeum Okręgowe w Lesznie, dawna synagoga, ul. G. Narutowicza 31

9.15–11.30 – Walne Zgromadzenie PCzTN

11.30–13.30  – Spacer śladami braci czeskich w Lesznie (wydarzenie ogólnodostępne)

 

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak

Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak

Czeskie Centrum w Warszawie

 

Organizatorzy:

Muzeum Okręgowe w Lesznie

Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie

Miejski Konserwator Zabytków w Lesznie

Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe

 

Partnerzy:

Polskie Towarzystwo Historyczne – Koło Leszno

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie

 

Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. Józef Dobosz (Wydział Historii UAM), prof. dr hab. Anna Gawarecka (Instytut Filologii Słowiańskiej UAM), mgr Barbara Kochanek (I Liceum Ogólnokształcące), prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska (Wydział Historii UAM), prof. UAM dr hab. Marzena Matla (Wydział Historii UAM), dr Kamila Szymańska (Muzeum Okręgowe w Lesznie), prof. UAM dr hab. Damian Szymczak, mgr Maciej Urban (Miejski Konserwator Zabytków w Lesznie)

 

Z uwagi na restrykcje sanitarne, konferencja dostępna będzie tylko dla zamkniętego grona słuchaczy i gości specjalnych. Planowane jest jednak udostępnienie transmisji w trybie on-line, na profilu Facebook Muzeum Okręgowego w Lesznie.

Galeria zdjęć z pierwszego dnia konferencji:

Szukaj nas:

Comments are closed.