Biblioteka

Zbiory muzealnej biblioteki liczą obecnie ponad 11 000 jednostek inwentarzowych książek, czasopism, dokumentów życia społecznego oraz planów i map. Profil księgozbioru warunkowany jest specyfiką muzealnych kolekcji. Obok tego zbioru wydawnictw niezbędnych w pracy merytorycznej funkcjonuje zespół druków o walorach historycznych. Najcenniejszą kolekcję w tej grupie tworzy zbiór ponad 400 starych druków, wśród których dominuje ewangelicka twórczość religijna luterańska i kalwińska (edycje śpiewników i modlitewników, teksty polemiczne, rozprawy teologiczne). Szczególną wartość przedstawiają dzieła dokumentujące działalność lokalnych teologów i uczonych: Jana Amosa Komeńskiego, Jana Jonstona, Valeriusa Herbergera, Samuela Fryderyka Lauterbacha, Johanna Heermanna, Mikołaja Arnold, Martina Adelta i innych, rodzin szlacheckich (np. Leszczyńscy i Sułkowscy), okolicznych klasztorów.

Ważną pozycję w księgozbiorze stanowią druki miejscowych oficyn typograficznych czynnych w XVII i XVIII wieku. Znaczną grupę tworzą wydawnictwa leszczyńskie XIX i 1. połowy XX wieku. Na najliczniejszy zbiór składają się publikacje wydane przez Ernsta Wilhelma Günthera (m.in. komplet „Przyjaciela Ludu”, w wyborze „Ziemianin”, „Szkółka Niedzielna”, beletrystyka, podręczniki). Interesujący jest zbiór tzw. „Heimatliteratur”, wydawanej przez Oskara Eulitza na początku XX wieku, skupiający dzieła miejscowych autorów – opracowania z zakresu historii Leszna i Wielkopolski (np. czasopismo „Aus dem Posener Lande”, edycje źródeł). Okres międzywojnia najpełniej reprezentuje dorobek Drukarni Leszczyńskiej, w którym na uwagę zasługuje wybór lokalnej prasy i wydawnictwa okolicznościowe.

Z uwagi na specyfikę południowo-zachodniej Wielkopolski biblioteka gromadzi dzieła dokumentujące wielokulturową i wielowyznaniową przeszłość Leszna i regionu.

Ze zbiorów biblioteki korzystać można tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym:

Małgorzata Pietrzak
tel. 65 529 61 40 w. 26
e-mail: biblioteka@muzeum.leszno.pl


wykaz biblioteczny ważniejszych publikacji wydanych do 1945 roku  Informator