Kontakty

Informacje kontaktowe

Muzeum Okręgowe w Lesznie

Budynek główny
pl. Jana Metziga 17
64-100 Leszno
tel. 65 529 61 40
fax. 65 529 29 86

NIP 697-10-41-223

Dawna synagoga
ul. Gabriela Narutowicza 31
64-100 Leszno
tel. 65 529 61 43

Formularz kontaktowy

Dyrektor
Dr Kamila Szymańska
tel.: 65 529 61 40
e-mail: kamila.szymanska@muzeum.leszno.pl
Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych
Zofia Kowalczys
tel.: 65 529 61 40
e-mail: zofia.kowalczys@muzeum.leszno.pl
Sekretariat
tel.: 65 529 61 40 w. 21,
e-mail: sekretariat@muzeum.leszno.pl
Główny Inwentaryzator
Grażyna Michalak
tel.: 65 529 61 40 w. 20,
e-mail: sztuka@muzeum.leszno.pl
Dział Księgowości
Irena Skrzypczak – Główna Księgowa
tel.: 65 529 61 40 w. 24,
e-mail: ksiegowosc@muzeum.leszno.pl
Joanna Wolnik
tel.: 65 529 61 40 w. 24,
e-mail:joanna.wolnik@muzeum.leszno.pl
Straż Muzealna
Tadeusz Pauli – komendant wewnętrznej służby ochrony
tel.: 65 529 61 44,
e-mail: ochrona@muzeum.leszno.pl
Pracownia Konserwacji Zbiorów
Urszula Bauman – kierownik Działu
tel.: 65 529 61 43 w. 29,
e-mail: konserwacja@muzeum.leszno.pl
Kierownik Administracyjny
Włodzimierz Michalak
tel. 65 529 61 43
e-mail: administracja@muzeum.leszno.pl
Dział Zbiorów
Małgorzata Gniazdowska – kierownik Działu Zbiorów
tel.: 65 529 61 43 w. 25,
e-mail: zbiory@muzeum.leszno.pl
Pracownia Historii Sztuki
Grażyna Michalak
tel.: 65 529 61 40 w. 20,
e-mail: sztuka@muzeum.leszno.pl
Pracownia Historyczna
Artur Michalak
tel.: 65 529 61 43 w. 25,
e-mail: artur.michalak@muzeum.leszno.pl
Dariusz Czwojdrak
tel.: 65 529 61 43 w. 25
email: dariusz.czwojdrak@muzeum.leszno.pl
Pracownia Etnograficzna
Ewa Tomaszewska
tel.: 65 529 61 43 w. 25,
e-mail: etnografia@muzeum.leszno.pl
Pracownia Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej
Tomasz Sikorski
tel.: 65 529 61 43 w. 23,
e-mail: digitalizacja [@] muzeum.leszno.pl
Biblioteka
Małgorzata Pietrzak
tel.: 65 529 61 40 w. 26,
e-mail: biblioteka@muzeum.leszno.pl
Dział Edukacji i Marketingu
Marta Małkus - kierownik Działu Edukacji i Marketingu
tel.: 65 529 61 40 w. 20
e-mail: marta.malkus@muzeum.leszno.pl
Roksana Foralewska - edukacja
tel.: 65 529 61 40 w. 20,
e-mail: edukacja@muzeum.leszno.pl
e-mail:roksana.foralewska@muzeum.leszno.pl
Jakub Piwoński - promocja i organizacja imprez
tel.: 65 529 61 40 w. 20,
e-mail: promocja@muzeum.leszno.pl
Tomasz Rak
tel.: 65 529 61 40 w.20,
e-mail: tomasz.rak@muzeum.Leszno.pl