Kontakty

Informacje kontaktowe

Muzeum Okręgowe w Lesznie

Administracja
pl. Jana Metziga 16
64-100 Leszno
tel. 65 529 61 40
fax. 65 529 29 86

NIP 697-10-41-223

Ekspozycje
ul. Gabriela Narutowicza 31 (dawna synagoga)
64-100 Leszno
tel. 65 529 61 43

Formularz kontaktowy

  Dyrektor
  Dr Kamila Szymańska
  tel.: 65 529 61 40
  e-mail: kamila.szymanska@muzeum.leszno.pl
  Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych
  Zofia Kowalczys
  tel.: 65 529 61 40
  e-mail: zofia.kowalczys@muzeum.leszno.pl
  Sekretariat
  tel.: 65 529 61 40 w. 21,
  e-mail: sekretariat@muzeum.leszno.pl
  Dział Kadr
  Monika Nowakowska
  tel.:65 529 61 40 w. 21,
  e-mail: kadry@muzeum.leszno.pl
  Główny Inwentaryzator
  Grażyna Michalak
  tel.: 65 529 61 43
  e-mail: sztuka@muzeum.leszno.pl
  Dział Księgowości
  Irena Skrzypczak – Główna Księgowa
  tel.: 65 529 61 40 w. 24,
  e-mail: ksiegowosc@muzeum.leszno.pl
  Joanna Wolnik
  tel.: 65 529 61 40 w. 24,
  e-mail:joanna.wolnik@muzeum.leszno.pl
  Straż Muzealna
  Tadeusz Pauli – komendant wewnętrznej służby ochrony
  tel.: 65 529 61 44,
  e-mail: ochrona@muzeum.leszno.pl
  Pracownia Konserwacji Zbiorów
  Urszula Bauman – kierownik Działu
  tel.: 65 529 61 43 w. 29,
  e-mail: konserwacja@muzeum.leszno.pl
  Kierownik Administracyjny
  Włodzimierz Michalak
  tel. 65 529 61 43
  e-mail: administracja@muzeum.leszno.pl
  Dział Zbiorów
  Małgorzata Gniazdowska – kierownik Działu Zbiorów
  tel.: 65 529 61 43 w. 25,
  e-mail: zbiory@muzeum.leszno.pl
  Pracownia Historii Sztuki / Główny Inwentaryzator
  Grażyna Michalak
  tel.: 65 529 61 43 w. 29,
  e-mail: sztuka@muzeum.leszno.pl
  Pracownia Historyczna
  Artur Michalak
  tel.: 65 529 61 43 w. 25,
  e-mail: artur.michalak@muzeum.leszno.pl
  Dariusz Czwojdrak
  tel.: 65 529 61 43 w. 25
  email: dariusz.czwojdrak@muzeum.leszno.pl
  Pracownia Etnograficzna
  Ewa Tomaszewska
  tel.: 65 529 61 43 w. 25,
  e-mail: etnografia@muzeum.leszno.pl
  Pracownia Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej
  Tomasz Sikorski
  tel.: 65 529 61 43 w. 23,
  e-mail: digitalizacja [@] muzeum.leszno.pl
  Biblioteka
  Małgorzata Pietrzak
  tel.: 65 529 61 40 w. 26,
  e-mail: biblioteka@muzeum.leszno.pl
  Dział Edukacji i Marketingu
  Marta Małkus - kierownik Działu Edukacji i Marketingu
  tel.: 65 529 61 40 w. 20
  e-mail: marta.malkus@muzeum.leszno.pl
  Roksana Foralewska - edukacja
  tel.: 65 529 61 40 w. 27,
  e-mail: edukacja@muzeum.leszno.pl
  e-mail:roksana.foralewska@muzeum.leszno.pl
  Jakub Piwoński - promocja i organizacja imprez
  tel.: 65 529 61 40 w. 27,
  e-mail: promocja@muzeum.leszno.pl
  Tomasz Rak - edukacja
  tel.: 65 529 61 40 w.27,
  e-mail: tomasz.rak@muzeum.Leszno.pl