Kontakty

Informacje kontaktowe

Siedziba główna Muzeum znajduje się w budynku przy pl. J. Metziga 17

Muzeum Okręgowe w Lesznie
pl. Jana Metziga 17
64-100 Leszno
tel. 65 529 61 40
fax. 65 529 29 86

Galeria Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie
ul. Gabriela Narutowicza 31
64-100 Leszno
tel. 65 529 61 43

Formularz kontaktowy

Dyrektor
Dr Kamila Szymańska
tel. 65 529 61 40
e-mail: kamila.szymanska@muzeum.leszno.plSekretariat
Mirosława Dzierla
tel.: 65 529 61 40 w. 21,
e-mail: sekretariat@muzeum.leszno.pl

Dział Administracyjny
Janusz Woźniak – kierownik Działu
tel.: 65 529 61 43 w. 25,
e-mail:administracja@muzeum.leszno.pl

Główny Inwentaryzator:
Grażyna Michalak
tel.: 65 529 61 40 w. 20,
e-mail: sztuka@muzeum.leszno.pl

Dział Księgowości
Irena Skrzypczak – Główna Księgowa
tel.: 65 529 61 40 w. 24,
e-mail: ksiegowosc@muzeum.leszno.pl
Joanna Wolnik
tel.: 65 529 61 40 w. 24,
e-mail:joanna.wolnik@muzeum.leszno.pl

Straż Muzealna
Tadeusz Pauli – szef wewnętrznej służby ochrony
tel.: 65 529 61 44,
e-mail: ochrona@muzeum.leszno.pl

 

Dział Zbiorów:
Małgorzata Gniazdowska – kierownik Działu Zbiorów
tel.: 65 529 61 40 w. 27,
e-mail: zbiory@muzeum.leszno.pl 

Pracownia Historii Sztuki
Grażyna Michalak
tel.: 65 529 61 40 w. 20,
e-mail: sztuka@muzeum.leszno.pl

Pracownia Historyczna
Artur Michalak
tel.: 65 529 61 40 w. 20,
e-mail: artur.michalak@muzeum.leszno.pl

Pracownia Etnograficzna
Ewa Tomaszewska
tel.: 65 529 61 40 w. 23,
e-mail: etnografia@muzeum.leszno.pl

Pracownia Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej
Tomasz Sikorski
tel.: 65 529 61 43 w. 23,
e-mail: digitalizacja [@] muzeum.leszno.pl

Biblioteka
Małgorzata Pietrzak
tel.: 65 529 61 40 w. 26,
e-mail: biblioteka@muzeum.leszno.pl

Dział Edukacji i Marketingu
Małgorzata Gniazdowska – kierownik Działu
tel.: 65 529 61 40 w. 27,
e-mail: edukacja@muzeum.leszno.pl
Jakub Piwoński - organizacja imprez
tel. : 65 529 61 40 w. 27,
e-mail: jakub.piwonski@muzeum.leszno.pl
Tomasz Rak - marketing, komunikacja społeczna
tel.: 65 529 61 40 w. 27,
e-mail: promocja@muzeum.leszno.pl
Roksana Foralewska - edukacja
tel. : 65 529 61 40 w. 27
e-mail:roksana.foralewska@muzeum.leszno.pl

Pracownia Konserwacji Zbiorów
Urszula Bauman – kierownik Działu
tel.: 65 529 61 43 w. 29,
e-mail: konserwacja@muzeum.leszno.pl