Wystawy

Wystawy stałe

 • ZBIORY ON-LINE
  Systematycznie digitalizujemy nasze zbiory. "Kolekcja cyfrowa" to program digitalizacji i udostępniania zbiorów zrealizowany w latach 2012 - 2013 ze środków programu Kultura + priorytet Digitalizacja. System do fotografii obrotowej pozwala udostępniać eksponaty przestrzenne na stronie internetowej w postaci interaktywnych prezentacji z możliwością dowolnego manipulowania i powiększania eksponatu w czasie rzeczywistym.  Zapraszamy do odwiedzin TUTAJ Przepraszamy awaria systemu.       
 • STARE DRUKI I DRUKI XIX-XX W.
  Muzeum gromadzi książki i czasopisma oraz akcydensy dokumentujące życie kulturalne i religijne Leszna i regionu. Spośród nich wyróżnia się zwłaszcza zbiór ponad 400 starych druków, wśród których dominuje luterańskie i kalwińskie piśmiennictwo religijne i wyznaniowe (edycje śpiewników i modlitewników, teksty polemiczne, rozprawy teologiczne). Szczególną wartość przedstawiają renesansowe dzieła z biblioteki kościoła pw. św. Krzyża, w tym druki reformacyjne Marcina Lutra, 
 • ZBIORY ETNOGRAFICZNE
  Zbiory etnograficzne obejmują ponad dwa tysiące obiektów pochodzących z południowo- zachodniej Wielkopolski z XVIII-XX w. Dokumentują one tradycyjną kulturę chłopską tego terenu. Najliczniejszą kolekcję stanowią stroje ludowe, głównie kobiece, odświętne, reprezentujące poszczególne subregiony. Trzonem kolekcji są charakterystyczne nakrycia głowy o zróżnicowanej konstrukcji, głównie tiulowe, zdobione białym ręcznym haftem, z długimi bandami, misternie układanymi tiulkami, okapami czy wstążkami. Ciekawą grupę tworzą 
 • JUDAICA
  Zbiory judaiców obejmują przedmioty kultu religijno-synagogalnego i domowego, malarstwo i grafikę oraz pamiątki historyczne związane z dziejami żydowskiej diaspory w Wielkopolsce. Tworzą kolekcję muzealną najmłodszą i najskromniej reprezentowaną, bo liczącą zaledwie kilkadziesiąt obiektów (ok. 100). Początek jej datuje się na czas powołania do życia Działu Judaistycznego w 1993 roku. Niemniej, tworzona jest z zamysłem pełnego zobrazowania obrzędowości Żydów od narodzin 
 • DZIEJE LESZNA I REGIONU XIX w. – 1939 r.
  Muzeum gromadzi obiekty dokumentujące dzieje Leszna i regionu. Najbardziej zróżnicowany zbiór obejmuje czasy od początku XIX w. – obok przedmiotów pochodzących z ówczesnych leszczyńskich domów, warsztatów, sklepów, restauracji itp. znaczny udział mają w nim dokumenty oraz rozmaite obiekty dokumentujące życie społeczne, gospodarcze i kulturalne. Wśród nich na uwagę zasługują eksponaty wiążące się z działalnością organizacji i stowarzyszeń, które w czasie 
 • ZBIORY IKONOGRAFICZNE
  Muzeum posiada interesujący zbiór obiektów ikonograficznych będących ilustracją urbanistyki i życia dawnego Leszna i regionu. Otwierają go graficzne panoramy Leszna – łącznie z najstarszą wedutą z połowy XVII w. zamieszczoną w publikacji Samuela Twardowskiego Władysław IV… Na uwagę zasługują XVIII-wieczne widoki, w tym autorstwa Bernharda Wernera. Ważny trzon zbiorów ikonograficznych stanowią liczne fotografie dokumentujące architekturę Leszna oraz życie codzienne i 
 • DZIEDZICTWO PROTESTANCKIE
  Leszno przez ponad trzysta lat było znaczącym ośrodkiem protestantyzmu: „stolicą” Jednoty braci czeskich i jednym z ważniejszych centrów luteranizmu i kalwinizmu w Wielkopolsce. Po wspólnotach tych pozostało interesujące dziedzictwo – jego fragment znajduje się w zbiorach leszczyńskiego Muzeum. Z dawnego kościoła braci czeskich pw. św. Jana pochodzą pozłacane kielichy do Wieczerzy Pańskiej, dzbany na wino, misa chrzcielna oraz nakrycia ołtarzowe. 
 • RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE
  Zgromadzone w Muzeum przedmioty rzemiosła artystycznego nie stanowią jednolitej kolekcji. Przez lata były przede wszystkim uzupełnieniem i ilustracją zbiorów historycznych. Na szczególne zainteresowanie zasługują wyroby leszczyńskich złotników: Joachima Scholtza i Johanna Jacoba Condisiusa, wśród których uwagę zwraca wykonany przez Condisiusa srebrny kubek o podstawie w kształcie owalu. Zbiór naczyń cynowych – przeznaczonych nie tylko do serwowania potraw – pokazuje poziom 
 • PORTRETY KRÓLÓW KURKOWYCH
  Wyrazistym przejawem świetności mieszczan żyjących w XVIII i XIX w. w Lesznie jest kolekcja wizerunków królów kurkowych licząca 83 obiekty. Jest unikalnym i jedynym w swoim rodzaju, zachowanym w Wielkopolsce, tak dużym zbiorem portretów mieszczańskich. Chronologicznie mieści się w latach 1715–1936. Cały zespół posiada dużą wartość ikonograficzną i dokumentacyjną, dotyczącą np. historii stroju czy obyczaju bractw kurkowych, jest wreszcie cennym 
 • PORTRETY TRUMIENNE
  Do najcenniejszych zbiorów muzeum należy zespół portretów trumiennych, który zamyka się chronologicznie w latach 1715–1755, i tworzą go w większości konterfekty pochodzące z dawnego kościoła braci czeskich pw. św. Jana w Lesznie. Przedstawiają one wizerunki mężczyzn i kobiet z miejscowych rodów szlacheckich: Bronikowskich, Dziembowskich, Karczewskich, Mielęckich, Potworowskich, Złotnickich i Żychlińskich. Mimo tradycjonalizmu warsztatowego jest to zespół o szczególnych walorach malarskich. 
 • PORTRETY XVIII-XIX WIEKU
  Zbiór portretów liczy blisko 200 prac pochodzących z XVII-XIX w. Wchodzące w jego skład dzieła powstały przeważnie w lokalnych warsztatach malarskich, ale również wyszły spod pędzli artystów obcych. W kolekcji wyróżnić należy: portrety dworskie, szlacheckie, mieszczańskie i ziemiańskie. Wśród portretów dworskich uwagę zwraca najstarszy w zbiorach portret Fryderyka V, tzw. króla zimowego z I połowy XVII w. Całopostaciowy wizerunek władcy 
 • MALARSTWO POLSKIE O TEMATYCE WIEJSKIEJ XIX-XX WIEKU
  Kolekcja malarstwa polskiego o tematyce wiejskiej swoim początkiem sięga lat 50. XX w. Dziś liczy około 800 obrazów, wśród których znajdują się również dzieła podkreślające bogactwo kulturowe Wielkopolski. Zbiory ukazują przemiany w malarstwie XIX i pierwszej połowy XX w. i wskazują linie rozwojowe sztuki polskiej na przykładzie ikonografii wiejskiej. Pejzaż jest tematem przewodnim, choć nie jedynym w zbiorach, występuje też