Wystawy

Wystawy stałe

 • Zbiory historyczne i archeologiczne
  Wraz z kolekcją obiektów artystycznych zbiory historyczne tworzą zasadniczy trzon leszczyńskich muzealiów. Gromadzone od początku istnienia muzeum mają przede wszystkim walor dokumentujący dzieje Leszna, Wielkopolski i Polski. Z tego powodu zbiory historyczne, liczące obecnie ponad 4 500 jednostek inwentarzowych, są bardzo różnorodne i obejmują wyroby rzemiosła artystycznego, archiwalia, numizmaty i medale, ikonografię (zwłaszcza pocztówki i fotografie) i kartografię, militaria oraz nieliczne 
 • Portrety XVIII-XIX wieku
  Zbiór portretów liczy 178 prac pochodzących z XVII, XVIII i XIX wieku. Wchodzące w jego skład dzieła powstały przeważnie w lokalnych warsztatach malarskich, ale również wyszły spod pędzli artystów obcych. W kolekcji wyróżnić należy: portrety dworskie, szlacheckie, mieszczańskie i ziemiańskie. Wśród portretów dworskich uwagę zwraca najstarszy w zbiorach portret Fryderyka V tzw. króla zimowego z I połowy XVII wieku. Całopostaciowy 
 • Malarstwo polskie XIX-XX wieku
  Kolekcja malarstwa polskiego o tematyce wiejskiej swoim początkiem sięga lat 50. XX wieku. Dziś liczy około 800 obrazów, wśród których znajdują się również dzieła podkreślające bogactwo kulturowe Wielkopolski. Zbiory ukazują przemiany w malarstwie XIX i pierwszej połowy XX wieku i wskazują linie rozwojowe sztuki polskiej na przykładzie ikonografii wiejskiej. Pejzaż jest tematem przewodnim, choć nie jedynym w zbiorach, występuje też 
 • Zbiory On-line
  Systematycznie digitalizujemy nasze zbiory. "Kolekcja cyfrowa" to program digitalizacji i udostępniania zbiorów zrealizowany w latach 2012 - 2013 ze środków programu Kultura + priorytet Digitalizacja. System do fotografii obrotowej pozwala udostępniać eksponaty przestrzenne na stronie internetowej w postaci interaktywnych prezentacji z możliwością dowolnego manipulowania i powiększania eksponatu w czasie rzeczywistym.  Zapraszamy do odwiedzin TUTAJ Przepraszamy awaria systemu.       
 • Portrety trumienne
  Do najcenniejszych zbiorów muzeum należy zespół portretów trumiennych, który zamyka się chronologicznie w latach 1715–1755, i tworzą go w większości konterfekty pochodzące z dawnego zboru braci czeskich św. Jana w Lesznie. Przedstawiają one wizerunki mężczyzn i kobiet z miejscowych rodów szlacheckich: Bronikowskich, Dziembowskich, Karczewskich, Mielęckich, Potworowskich, Złotnickich i Żychlińskich. Mimo tradycjonalizmu warsztatowego, jest to zespół o szczególnych walorach malarskich. Konterfekty 
 • PORTRETY KRÓLÓW KURKOWYCH
  Wyrazistym przejawem świetności mieszczan żyjących w XVIII i XIX wieku w Lesznie jest kolekcja wizerunków królów kurkowych licząca 82 obiekty. Jest unikalnym i jedynym w swoim rodzaju, zachowanym w Wielkopolsce, tak dużym zbiorem portretów mieszczańskich. Chronologicznie mieści się w latach 1715–1936. Nie jest oczywiście kompletnym zespołem, bowiem do dnia dzisiejszego zachowały się: 33 portrety XVIII-wieczne, 45 XIX-wiecznych i tylko 4 
 • Judaica
  Zbiory judaiców obejmują przedmioty kultu religijno-synagogalnego i domowego, malarstwo i grafikę oraz pamiątki historyczne związane z dziejami żydowskiej diaspory w Wielkopolsce. Tworzą kolekcję muzealną najmłodszą i najskromniej reprezentowaną, bo liczącą zaledwie kilkadziesiąt obiektów (ok. 100). Początek jej datuje się na czas powołania do życia Działu Judaistycznego w 1993 roku. Niemniej, tworzona jest z zamysłem pełnego zobrazowania obrzędowości Żydów od narodzin 
 • Zbiory etnograficzne
  Zbiory etnograficzne liczą około 2 000 pozycji inwentarzowych i pozyskane zostały w latach 1950–2014. W 1975 roku wraz z otrzymaniem statutu Muzeum Okręgowego w obszarze zainteresowania znalazło się województwo leszczyńskie, a po jego likwidacji powiaty: leszczyński, rawicki, gostyński i kościański. Zbiory etnograficzne obrazują ludową kulturę materialną południowo-zachodniej Wielkopolski na przestrzeni XIX i XX wieku. Najliczniejszą grupę tworzą stroje ludowe (880