Zbiory On-line

W chwili obecnej kontynuowane są prace związane z digitalizacją zbioru numizmatycznego Muzeum. Aktualnie poddawany jest jej jeden z największych muzealnych skarbów – skarb z Luboni. Został on odkryty w 1977 roku w trakcie rozbiórki karczmy. Liczy 540 monet pochodzących z okresu wczesnojagiellońskiego. Niemal 90 % zawartości znaleziska stanowią denary Władysława III Warneńczyka (1434-1444). Pokaźną reprezentację (55 obiektów) mają również półgrosze koronne Władysława II Jagiełły (1386-1434) bite w mennicach w Krakowie, Wschowie i Lwowie. W skarbie znalazło się także kilka monet obcych – pięć groszy praskich z przełomu XIII i XIV w. oraz jedna moneta węgierska.

Kolejnym celem jest kontynuacja digitalizacji muzealiów dotyczących Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Część obiektów znajdzie się na wystawie przewidzianej na koniec bieżącego roku, organizowanej przez Muzeum we współpracy z Archiwum Państwowym w Lesznie w Jubileusz 100-lecia tego zwycięskiego, niepodległościowego zrywu Wielkopolan. W zbiorach muzealnych znajdują się m.in.: elementy uzbrojenia, umundurowanie kombatanckie, sztandary, odznaczenia czy materiały archiwalne.

Bieżącej digitalizacji poddawane są również obiekty nowo pozyskane oraz - w miarę zapotrzebowania - najbardziej wartościowe.


banerr-WWW-imuzeum"Kolekcja cyfrowa" to program digitalizacji i udostępniania zbiorów zrealizowany w latach 2012 - 2013 ze środków programu Kultura + priorytet Digitalizacja. System do fotografii obrotowej pozwala udostępniać eksponaty przestrzenne na stronie internetowej w postaci interaktywnych prezentacji z możliwością dowolnego manipulowania i powiększania eksponatu w czasie rzeczywistym.  Zapraszamy do odwiedzin TUTAJ

 

 

 

 

banerr-WWW-CYFROWEStrona internetowa poświęcona digitalizacji zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie powstała dzięki funduszom przekazanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury
Nazwa zadania: Cyfrowe skarby - Digitalizacja dóbr kultury w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie i ich udostępnienie na stworzonym portalu internetowym. (wymagana bezpłatna rejestracja)

Comments are closed.