religie

ŚWIĘTE KSIĘGI WIELKICH REIGII

Tora, Biblia, Koran – święte księgi wielkich religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Podczas zajęć – w oparciu o analizę tych ksiąg – omówione zostaną różnice i wspólne cechy religii monoteistycznych.

LESZNO – MIASTO CZTERECH WYZNAŃ

Podczas lekcji uczestnicy poznają podstawowe założenia wyznań reprezentowanych przez mieszkańców Leszna w XVI-XVIII w. (katolickie, braci czeskich i ewangelicko-reformowane, ewangelicko-augsburskie i żydowskie). Dowiedzą się także, dlaczego Leszno było jednym z najważniejszych ośrodków protestantyzmu w Wielkopolsce oraz poznają kluczowe postaci związane z poszczególnymi religiami. Nauczą się rozpoznawać świątynie tych wyznań, a także poznają zabytki zgromadzone w muzeum, dokumentujące dorobek intelektualny i materialny wspólnot. Zajęciom towarzyszy karta pracy.