Historia

DZIEJE LESZNA

Lekcja polega na udziale grupy w obrazkowej grze planszowej, podczas której uczestnicy dowiedzą się m.in.: kto założył Leszno i dlaczego? Jak wyglądało dawne miasto, kto w nim żył, czym zajmowali się mieszkańcy przed wiekami? Kto w mieście był najważniejszy i dlaczego? Lekcja poprzez zabawę uczy historii miasta.

HERB LESZNA

Podczas lekcji odpowiemy sobie na pytania: Co to jest herb? Kto miał prawo się nim posługiwać? Gdzie był umieszczany? Przedstawiona zostanie legenda związana z herbem rodu Leszczyńskich, a jej uatrakcyjnieniem będzie możliwość przymierzenia przez każdego z uczestników zajęć elementów stroju nawiązujących do występujących w legendzie postaci (uzbrojenie rycerza Wieniawy, welon i diadem księżniczki Dobrawy). Lekcję podsumowują zajęcia plastyczne – zadanie skomponowania własnego herbu.

RODZINY LESZCZYŃSKICH I SUŁKOWSKICH

Lekcja w formie gry planszowej, w trakcie której uczniowie zdobywają wiedzę o dwóch najważniejszych rodzinach Leszna. Wspólnie spróbujemy odpowiedzieć m.in. na pytania: jakie imię męskie najczęściej powtarzało się w rodzinie Leszczyńskich, którzy przedstawiciele rodu byli królewskimi dworzanami i gdzie karierę polityczną zrobił Aleksander Józef Sułkowski?

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918-1919

Podczas lekcji uczestnicy poznają sytuację polityczną w Europie w 1918 r. a także przyczyny wybuchu powstania wielkopolskiego w regionie leszczyńskim. Lekcji towarzyszy prezentacja multimedialna oraz karta pracy.

NIEPODLEGŁOŚĆ… I CO DALEJ?

Podczas lekcji omówiona zostanie droga Leszna do niepodległości. Przedstawione zostaną uwarunkowania, które sprawiły, że Leszno dopiero na początku 1920 r. powróciło do odradzającego się państwa polskiego. Prześledzimy przebieg uroczystości, zwiastujących przejęcie miasta przez polską władzę po dobie zaborów. Ponadto, zobaczymy jak funkcjonowało miasto i jego mieszkańcy w pierwszych latach wolności.

ULICAMI DAWNEGO LESZNA

Celem zajęć jest przedstawienie rozwoju przestrzennego miasta i jego najważniejszych budowli w oparciu o plany, rysunki, pocztówki. Uzupełnieniem zajęć jest spacer po mieście, mający na celu zauważenie zmian, jakie nastąpiły w Lesznie na przestrzeni 100-150 lat oraz zwrócenie uwagi na piękno – mijanej nieraz bezwiednie – architektury.

ŻYDZI I ICH DZIELNICA

Podczas lekcji prezentowana jest historia leszczyńskiej społeczności żydowskiej od XVII do XX w. oraz najważniejsze budynki w dzielnicy zamieszkiwanej dawniej przez Żydów. Zajęcia połączone są z wycieczką po dzielnicy w celu zarysowania topografii dawnego Leszna.