Edukacja

Naszą misją są twórcze działania, będące symbolicznym kluczem do poznania świata.
Inspiracją dla nas jest dziedzictwo kulturowe materialne i niematerialne przede wszystkim Polski, a szczególnie Leszna i regionu. Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie stanowią źródło naszych inicjatyw. Pragniemy kształtować wrażliwość poznawczą i estetyczną poprzez kontakt z dziełami sztuki. Zależy nam, aby poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym inspirować się wzajemnie do świadomych, kreatywnych działań. Staramy się, aby bogata oferta edukacji muzealnej była przygotowywana dla każdego.

Lekcje i warsztaty muzealne odbywają się – w zależności od tematu – w budynku Muzeum  ul. G. Narutowicza 31 w godzinach otwarcia Muzeum.
Grupę, która wyraża chęć wzięcia udziału w zajęciach, należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowanym terminem w Dziale Edukacji i Marketingu – tel. 65 529 61 40 w. 27, e-mail: edukacja@muzeum.leszno.pl.
Grupa nie powinna przekraczać 30 osób.
Nauczyciel jest zobowiązany do obecności podczas zajęć.
Uwaga – zastrzegamy sobie prawo do nie przyjęcia grupy szkolnej, która spóźnia się więcej niż dziesięć minut na umówioną wcześniej godzinę lekcji.