sztuka

SZTUKA POPRZEZ WIEKI

Celem zajęć jest prezentacja wybranych zagadnień i zabytków z różnych okresów historycznych w oparciu o prezentację multimedialną oraz dzieła sztuki zgromadzone w muzeum. Uczestnicy poszerzają swą wiedzę nabytą w trakcie edukacji szkolnej na lekcjach języka polskiego, historii, plastyki. Do wyboru: antyk, średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, malarstwo polskie 2 połowy XIX w., Młoda Polska, 20-lecie międzywojenne

SZTUKA ŻYDOWSKA

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z symboliką żydowskiej sztuki religijnej oraz wyrobami rzemiosła artystycznego towarzyszącego świętom judaizmu.

FILM – ILUZJA RUCHU

Wykorzystując postać Ottomara Anschütza, sławnego wynalazcy pochodzącego z Leszna, zajęcia przybliżą specyfikę filmu, jako twórczego wyniku rozwoju fotografii. Anschütz –wynalazca migawki szczelinowej rejestrował obiekty w ruchu. Kolejnym krokiem było ich „ożywienie”. By lepiej uzmysłowić początki filmu, zajęcia wzbogacone są ilustracjami oraz prezentacją starego aparatu fotograficznego Anschütza.