Konkursy

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE…”

Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe w Lesznie oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie, a od 2020 r. także Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie. Celem konkursu jest pogłębienie i poszerzenie wiedzy o historii miejsc i miejscowości, często niewielkich, które mają ciekawe dzieje, a mieszkające w nim osoby lub społeczności są warte zauważenia. Uczniowie szkół średnich wykonują pracę na dany temat w jednej z trzech podanych poniżej kategorii:
- napisanie pracy (wydruk komputerowy),
- sporządzenie prezentacji multimedialnej,
- sporządzenie reportażu, filmu dokumentalnego.
Ogłoszenie konkursu następuje w styczniu, rozstrzygniecie w kwietniu. Dokładne terminy oraz temat obowiązujący w danym roku podawany jest w osobnym zawiadomieniu.

 

„TROPICIEL HISTORII”

Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe w Lesznie, a od 2020 r. także Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie. Głównym celem konkursu jest pogłębianie i poszerzanie wiedzy o zabytkach i historii Leszna. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.
Konkurs jest rywalizacją drużynową; każda klasa szkolna wystawia maksymalnie jedną drużynę trzyosobową. Każdą drużynę obowiązuje przejście wyznaczonej trasy po mieście w czasie nie dłuższym niż 45 minut i udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu. Konkurs rozgrywany jest z reguły na przełomie kwietnia i maja. O dokładnym terminie rywalizacji informujemy osobnym pismem wysyłanym do szkół.

 

"7x70"

Konkurs organizowany w ramach projektu „Muzeum Jutra. Nasze Muzeum” dofinansowanego przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę plastyczną w formacie A4 (max. A3) zainspirowaną wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów z Muzeum. Technika plastyczna jest dowolna, przy czym docenimy jej pomysłowość i oryginalność. Równie ważna jest dla nas samodzielność wykonania oraz estetyka pracy. Termin nadsyłania prac upływa 24.06.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26.06.2020r.

Przewiduje się nagrody (w tym przewodniki Stasia Leszczyńskiego) i wyróżnienia oraz dyplomy dla autorów najlepszych prac.

Nasze eksponaty znajdziecie tutaj i tutaj.

Regulamin konkursu do wglądu tutaj.

 

"Niepodległa sztuka"

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych w Lesznie do udziału w konkursie plastycznym. Tematem pracy jest samodzielnie wykonana malarska lub rysunkowa interpretacja tematu „Niepodległa sztuka” , służąca jako projekt pod mural. Do lepszego zrozumienia roli sztuki w budowaniu postaw patriotycznych służy lekcja muzealna on-line o tym samym tytule.

Dziesięciu wybranych laureatów, po jednym z każdej szkoły biorącej udział w konkursie, weźmie udział w trzydniowych artystycznych warsztatach, podczas których wykonany zostanie mural. Warsztaty pod okiem doświadczonej edukatorki sztuk plastycznych odbędą się we wrześniu br.

Konkurs organizowany w ramach projektu "Maleszewski w Lesznie. Muzeum i sztuka w mieście". Projekt współfinansowany przez Muzeum Historii Polski (w ramach programu Patriotyzm Jutra) oraz Miasto Leszno. Organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie przy współorganizacji Muzeum Okręgowego w Lesznie.

Regulamin i warunki uczestnictwa w konkursie - tutaj.