Lekcje muzealne

Lekcje i warsztaty muzealne odbywają w budynku przy ul. G. Narutowicza 31 w godzinach otwarcia Muzeum.
Grupę, która wyraża chęć wzięcia udziału w zajęciach, należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowanym terminem w Dziale Edukacji i Marketingu – tel. 65 529 61 40 w. 27, e-mail: edukacja@muzeum.leszno.pl.
Grupa nie powinna przekraczać 30 osób.
Nauczyciel jest zobowiązany do obecności podczas zajęć.
 Uwaga – zastrzegamy sobie prawo do nie przyjęcia grupy szkolnej, która spóźnia się więcej niż dziesięć minut na umówioną wcześniej godzinę lekcji.