Leszno pod okupacją niemiecką (1939 – 1945). Dzień powszedni

Z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej Muzeum Okręgowe w Lesznie przygotowało wystawę wirtualną pt. „Leszno pod okupacją niemiecką (1939 – 1945). Dzień powszedni”. Można na niej obejrzeć zdjęcia, widokówki, dokumenty oraz inne przedmioty, które stanowią ilustrację codziennej egzystencji mieszkańców Leszna w czasie wojny. Jest ona dostępna na stronie:

www.leszno1939-45.muzeumleszno.pl

Trud codzienności wyrażają karty żywnościowe, przepełnione bólem wspomnienia odzwierciedlają pocztówki oraz dramatyczne listy z obozów koncentracyjnych. Zapisem faktów są z kolei plakaty informacyjne i dowody tożsamości, wystawiane Polakom i folksdojczom. Warto wiedzieć, że przedmioty te eksponowane są po raz pierwszy, a większość z nich to najnowsze nabytki ofiarowane przez uczestników tragicznych wojennych wydarzeń.