Na styku – cykl spotkań edukacyjnych

„Na styku” to nowy cykl spotkań edukacyjnych, który ma na celu przybliżanie popularnych, współczesnych form kulturowych, bliskich młodszemu odbiorcy. Wyjątkowy jest jednak obrany kontekst. W prelekcjach udowodnione zostanie jak cienka jest granica między tym co umownie zwie się kulturą wysoką i niską oraz jak wiele w przekazach popkulturowych zawiera się ważkich i istotnych treści. Pomocne w tym będą porównania do klasycznych dzieł i treści, których bogatą reprezentację można znaleźć w zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie. Myślą przewodnią spotkań będzie zatem połączenie starego z nowym, czyli funkcjonowanie na styku dwóch kultur, które kontrastują ze sobą tylko pozornie. Choć zajęcia przeznaczone są głównie dla młodzieży, wytrawny odbiorca sztuki także znajdzie w nich coś wartościowego.

Spotkania będą odbywać się przeważnie w ostatni wtorek każdego miesiąca w jednym z budynków Muzeum. Uczestnicy zobligowani są do wykupienia biletu wstępu w cenie 7 zł.

Na styku #1: Ottomar Anschutz i tajemnica dziesiątej muzy. (27.09.16)

Wykorzystując postać Ottomara Anschutza, sławnego wynalazcy pochodzącego z Leszna, zajęcia przybliżą specyfikę filmu, jako twórczego wyniku rozwoju fotografii. Za sprawą wynalezienia migawki szczelinowej Anschutz mógł rejestrować obiekty będące w ruchu. Kolejnym krokiem było już tylko „ożywienie” ich w specjalnie do tego przygotowanym urządzeniu. W ten sposób mieszkający w Lesznie fotograf zainicjował powstanie jednej z najpopularniejszych sztyk na świecie. Zajęcia wzbogacone będą stosownymi ilustracjami oraz prezentacją dawnego aparatu fotograficznego, sygnowanego nazwiskiem Anschutza.

#2 Wiedźmin 3: kultura ludowa i w grze komputerowej. (25.10.16)

Najlepsza gra komputerowa 2015 roku pochodzi z Polski. I jest to sukces, o którym warto mówić. By odpowiedzieć sobie jednak na pytanie, czym ta gra wyróżniła się na tle innych, warto zwrócić uwagę na jej literacką podstawę, będącą owocem twórczości Andrzeja Sapkowskiego. Kryje się w niej wiele odniesień do polskiej kultury ludowej oraz mitologii słowiańskiej. Na naszym spotkaniu, powiązania te ukazane zostaną za sprawą obrazów z kolekcji „Wieś w malarstwie” oraz obiektów kultury materialnej. Nie uwierzycie, jak wiele z tych tradycyjnych form może skrywać wirtualna rozrywka.

#3 Selfie – autoportret XXI wieku. (22.11.2016)
Celem spotkania jest odniesienie się do popularnego w dzisiejszych czasach sposobu fotografowania. Selfie skonfrontowane zostanie z malarską tradycją przedstawiania postaci ludzkiej. Na zasadzie porównania dawnych portretów, wchodzących w skład zbiorów Muzeum, z dzisiejszymi dokonaniami fotografów-amatorów, wskazane zostanie w jaki sposób sztuka upamiętniania samego siebie stała się powszechna. Idąc tym tropem, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy XXI wiek cechuje się… samouwielbieniem.

4# W cerkwi czy w komputerze? Gdzie znajdziemy prawdziwe ikony? (13.12.2016)

Nie da się ukryć, że technologia informatyczna coraz bardziej obecna jest w naszej codzienności. Nie zdajemy sobie jednak sprawę z tego, iż związana z nią terminologia, wprowadza do języka wiele pojęć, które już wcześniej odnalazły swoje unikalne znaczenie. Dobrym przykładem są ikony – dziś kojarzone głównie z tym ci widzimy na pulpicie komputera. Na kolejnym spotkaniu z cyklu „Na styku”, dowiemy się na czym polega różnica między znanymi powszechnie ikonami komputerowymi, a prawdziwymi ikonami, czyli obrazami sakralnymi, charakterystycznymi dla religii prawosławnej (aktualnie obecnymi w naszym muzeum na wystawie). Tym samym, ponownie znajdziemy się na styku dwóch kultur, w poszukiwaniu podobieństw.

#5 Komeńskiego „Świat w obrazach”, czyli Wikipedia i komiks w jednym dziele. (29.01.2017)
W oparciu o „Świat w obrazach…”, słynne dzieło Jana Amosa Komeńskiego, prelekcja przybliży idee encyklopedii, jako książkowego nośnika wszelkiej wiedzy. Ta powstała w XVII wieku forma szkolnego podręcznika, zostanie przyrównana do współczesnego, często wykorzystywanego źródła wiedzy – Wikipedii, encyklopedii internetowej. Ale to nie wszystko. Popularna dziś sztuka komiksu, także ma co nieco wspólnego z dziełem Komeńskiego. Co takiego? O tym dowiecie się już wkrótce.

#6 Komiksowa kultura żydów (26.02.2017)
Prelekcja ma na celu wskazanie, jak sztuka komiksu z powodzeniem potrafi przybliżać zagadnienia związane z kulturą żydowską. Kulturą dziś nadal nieznaną i obcą, choć przez wieki będącą jedną z integralnych części dawnych polskich miast, w tym także Leszna. Podczas prelekcji omówione będą takie komiksy jak: „Maus”, „Żyd Fagin” czy „Kot Rabina”. Poruszone zostaną zagadnienia związane z żydowskimi rytuałami, jak i ciemnymi kartami historii Żydów.

#7 W starym kinie (23.04.2017)

Film to sztuka niezwykle popularna. Ale niesienie rozrywki na samym początku nie było wpisane w jego przeznaczenie. Nie od razu także filmy posiadały miejsce, gdzie był regularnie wyświetlane. Gdy jednak pojawiły się kina, a bilety na kolejne widowiska zaczęły się sprzedawać, cała sztuka nabrała rozpędu…
Na przestrzeni lat zmienił się zarówno sposób tworzenia filmów, jak i sposób ich odbioru przez widownię. Spotkanie z cyklu „Na styku” będzie okazją do tego, by wspomnieć o czasach gdy miejscowe kino nie było tylko miejscem wyświetlania „ożywionych fotografii”. Było także zwierciadłem świata zachodniego. Co z tej tradycji pozostało?