Polskie Towarzystwo Historyczne

W 2016 roku powstała grupa inicjatywna, której członkowie wyrazili chęć uczestnictwa w Polskim Towarzystwie Historycznym. Grupę stworzyły osoby (historycy, historycy sztuki, filologowie, bibliotekarze), którzy wielokrotnie współdziałali w rozmaitych działaniach mających na celu propagowanie historii, reprezentując instytucje, z którymi związani jesteśmy zawodowo. W porozumieniu z pracownikami naukowymi Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którzy bywali uczestnikami lub partnerami wielu wspólnych przedsięwzięć uznaliśmy, że nasze działania należy zjednoczyć i formalnie je kontynuować w ramach członkostwa w Polskim Towarzystwie Historycznym. Naszą aktywność chcemy skierować przede wszystkim na wspieranie inicjatyw lokalnych na obszarze Leszna i okolicznych powiatów: leszczyńskiego, kościańskiego, wschowskiego.

Zamierzamy współpracować z wszystkimi instytucjami i organizacjami, które mają podobne cele: prowadzenie i wspieranie badań nad historią regionu i jej popularyzacja poprzez organizowanie otwartych wykładów, konkursów, konferencji; publikacja wyników prowadzonych badań; zachęcanie studentów do pisania prac licencjackich i magisterskich z dziejów regionu; propagowanie olimpiad i konkursów historycznych; popularyzacja źródeł historycznych dostępnych w bibliotekach, muzeach i archiwach.

Zapraszamy na stronę PTH