Warsztaty

OD DREWNIANEJ MISY DO PORCELANOWEJ FILIŻANKI

Na muzealnych ekspozycjach kryje się wiele ciekawych naczyń – od najprostszych, związanych z wsią przedmiotów drewnianych po eleganckie naczynia wykonane z cyny, srebra, porcelany. Po zaprezentowaniu najciekawszych eksponatów uczestnicy zasiądą do warsztatów plastycznych, podczas których wykonają z masy porcelanowej własne naczynia.
Liczba uczestników do 25 osób.

CZERPANIE PAPIERU

Zajęcia warsztatowe, podczas których uczestnicy własnoręcznie wykonują papier z materiałów przygotowanych w muzeum. Jednocześnie dzięki prezentacji multimedialnej poznają historię papieru i jego cechy charakterystyczne. Liczba uczestników do 25 osób.

WARSZTAT TKACKI

Zajęcia warsztatowe, podczas których uczestnicy poznają historię tkactwa w dawnej Polsce, odkrywają czym jest krosno, osnowa oraz wątek. Każde dziecko wykona własny dywanik lub zakładkę, wykorzystując różne materiały i włóczki. Liczba uczestników: do 20 osób.

HISTORIA W OBRAZKACH – WARSZTATY KOMIKSOWE

Poznając historię komiksu, dzieci dowiadują się, że jego korzenie sięgają bardzo dawnych czasów. Gdy już zrozumiałe będzie na czym polega wyjątkowość tej popularnej sztuki, dzieci będą mogły zaprojektować swoje własne, krótkie formy komiksowe. Warsztaty przeznaczone dla dzieci powyżej 10 roku życia.