Wystawy czasowe

 

Chwała Zwycięzcom!

- Grupa „Leszno” -

 Jubileusz 100-lecia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Powstanie Wielkopolskie jako jedno z niewielu wśród niepodległościowych zrywów Polaków zakończyło się sukcesem. Było ono owocem pracy wielu pokoleń Wielkopolan, którzy w obliczu klęski Niemiec w I wojnie światowej stanęli do walki z zaborcą. Zbrojna demonstracja miała odpowiednio nakierunkować decyzje zwycięskich mocarstw co do przynależności państwowej ziem polskich zaboru pruskiego. Walki toczyły się na terenie całej Wielkopolski, również na utworzonym froncie południowo-zachodnim. O przyłączenie tego regionu do odrodzonej Polski walczyła Grupa „Leszno”.

Wystawa organizowana przez Muzeum Okręgowe w Lesznie we współpracy z Archiwum Państwowym w Lesznie ze względu na obchodzony w tym roku Jubileusz ma charakter wyjątkowy. Przedstawiona na niej została geneza powstania, przebieg walk oraz powojenne losy powstańców ze szczególnym uwzględnieniem Grupy „Leszno”. Prezentowane eksponaty pochodzą zarówno ze zbiorów własnych, jak i innych instytucji oraz zbiorów prywatnych. Wśród nich znajdują się: materiały archiwalne, militaria z epoki – elementy uzbrojenia i oporządzenia, repliki mundurów, sztandary, rysunki, pocztówki, odznaczenia, dyplomy, legitymacje oraz pamiątki po powstańcach Grupy „Leszno”, a także fotografie. Niektóre obiekty prezentowane są po raz pierwszy.

Celem ekspozycji jest godne uczczenie pamięci wszystkich walczących, których patriotyzm i ofiarność przyczyniły się do wyzwolenia Leszna. Jest ona niewątpliwie ważnym elementem obchodów Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz przyczyni się do budowy pamięci zbiorowej i świadomości historycznej.

 

Wystawa jest dostępna w Galerii Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie w terminie: od 16 grudnia 2018 roku do 18 maja 2019 roku. Serdecznie zapraszamy!

 

 

Zwierzęta duże i małe w malarstwie, grafice, rysunku...

13.03 – 04.08.2019

Malarstwo jaskiniowe podejmowało tematykę zwierzęcą w sposób odzwierciedlający pierwotne postrzeganie zwierzyny – jako źródło pożywienia a także niebezpieczeństwa. Egipcjanie przypisywali zwierzętom religijne znaczenie, czyniąc je reprezentantami bóstw bądź też nadając im boskość. Grecy i Rzymianie ujmowali prezentowane w sztuce motywy zwierzęce często w kategoriach pośrednictwa między ziemią a bogami czy też innymi bohaterami mitologii. Średniowieczne ikony w zgodzie z nakazami sztuki chrześcijańskiej wykorzystywały wizerunki animalne  (zwierzęce) jako ilustracje życia świętych bądź też jako alegorie identyfikujące postaci (np. postaci czterech ewangelistów). Renesans przyniósł decydującą zmianę, uwarunkowany odkryciami, badaniami nad naturą wytworzył bardziej otwarty i pełen zainteresowania stosunek do przyrody. Nowe rozumienie natury i realistyczny ogląd zwierząt był rezultatem tych dążeń. Szczególną inspiracją dla malarzy były przywożone do Europy przez morskich podróżników egzotyczne zwierzęta. Sztuka barokowa wprowadziła do tematu nowe tendencje. W swej rozmaitości i pochwale indywidualnego spojrzenia, stworzyła wspaniały kram zwierzęcych sylwetek. Martwe natury z rybami i skorupiakami czy z powieszonymi zającami, kuropatwami, kogutami, to przejmujące świadectwa marności i przemijania. Prócz tego rozwijały się w XVII wieku tradycyjne linie ikonografii zwierzęcej: sceny polowań i walki zwierząt czy też malarstwo alegoryczne. Na obrazach w sztuce klasycznej  zwierzęta mimo częstej obecności pełniły jedynie funkcję tła, nie najważniejszego fragmentu całości. Prawdziwy „renesans” motywów zwierzęcych w sztuce przyniósł romantyzm. Malarzy XIX-wiecznych fascynowały analogie między ludzkimi a zwierzęcymi duszami. Na przełomie XIX i XX wieku, wraz z uformowaniem się sztuki abstrakcyjnej, rozluźniły się związki między wizualnym znaczeniem zwierzęcia a kreacją plastyczną. Współczesna sztuka sięga po szeroką paletę stylów i form, by zrealizować temat zwierzęcia. Symbolizm i abstrakcja sąsiadują tu z tradycyjnym realizmem. Dla człowieka XXI wieku zwierzę jest ważnym elementem dla jego coraz bardziej wirtualnego i wysoce zmechanizowanego otoczenia, pozostaje ono w ścisłej więzi z naturą, a przy tym w bezpośrednim kontakcie z człowiekiem, z tego punku widzenia czynią zwierzę ważnym motywem współczesnej sztuki.
W Polsce malarstwo animalistyczne pojawiło się w XVII wieku pod wpływem realizmu flamandzkiego. Rozpowszechniło się na przełomie XIX i XX wieku, często połączone było z tematami krajobrazowymi, rodzajowymi lub batalistycznymi.
Wystawa prezentuje prace przedstawiające głównie zwierzęta (pasące się bydło, konie, ptactwo domowe) lub sceny ze zwierzętami w malarstwie, rysunku, grafice oraz rzeźbie i innych formach plastycznych. Eksponowane prace wnikliwie studiują zachowania i kształty zwierząt a także ich świat w całej jego różnorodności form, barw, zachowań i nastrojów. Są to prace m.in.:  Zygmunta Ajdukiewicza, Stanisława Kamockiego, Juliusza Kossaka, Franciszka Kostrzewskiego, Antoniego Kozakiewicza, Józefa Mehoffera, Kazimierza Mycielskiego, Kazimierza Pochwalskiego, Stanisława Praussa,  Włodzimierza Tetmajera, Wincentego Wodzinowskiego i wielu innych artystów.

Wystawa jest dostępna w budynku głównym Muzeum Okręgowego w Lesznie (pl. J. Metziga 17) w terminie: od 13 marca 2019 roku do 4 sierpnia 2019 roku. Serdecznie zapraszamy.