Wystawy czasowe

Wystawa "Z głowy prababci – czepki, kopki, klapice...".  

Ekspozycja prezentuje będzie kobiece tiulowe nakrycia głowy, charakterystyczne dla wielkopolskiej wsi XIX i I połowy XX wieku. Przykłady ludowego rękodzieła tworzone przez dawne czepcorki czy kopczorki, noszone przez kobiety zwykle w sytuacjach świątecznych, obrzędowych, wprowadzą w świat tradycyjnej kultury i estetyki, a także zapomnianych zwyczajów. W etnograficznych zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie znajduje się bogata kolekcja czepków, kopek i innych rodzajów kobiecych nakryć głowy, reprezentujących subregiony południowo-zachodniej Wielkopolski. Niezwykłe konstrukcje, okazałe kształty, misterne ręczne hafty wzbudzają zachwyt ukazując jednocześnie odmienność dawnej kultury wsi.

Wystawie towarzyszyć będzie katalog, którego promocja odbędzie się jesienią bieżącego roku. Przygotowywana publikacja zawierać będzie teksty poświęcone kolekcji z tłumaczeniami, fotografie muzealiów wraz z notami katalogowymi, a także wzornik haftów i słownik rysunkowy. Katalog powstaje w wyniku dofinansowania w ramach programu „Wpieranie działań muzealnych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach promocji, planowane są także wydarzenia towarzyszące, popularyzujące tradycję ludową, w tym prelekcje, koncerty i warsztaty. Zarówno wystawa jak i katalog to inicjatywy, które będą wpisywać się w całoroczne obchody 70-lecia istnienia Muzeum Okręgowego w Lesznie.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w terminie od 14 lipca do 31 grudnia 2020, w budynku dawnej synagogi, przy ul. G. Narutowicza 31. Serdecznie zachęcamy do zwiedzenia.

Patronat honorowy nad wystawą i publikacją objęli: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Narodowy Instytut Dziedzictwa Narodowego i Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Rolę patronów medialnych przedsięwzięcia pełnią: TVP Kultura, Kultura u Podstaw, Radio Poznań, Radio Eska, Radio Elka, Głos Regionu, gazeta ABC, gazeta Leszczyniak.

 

 

 

________________________________________________

Wystawa malarstwa: "Uchwycić piękno pejzażu"

            Wystawa eksponuje około 60 obrazów ze zbiorów własnych Muzeum Okręgowego w Lesznie, poświęconych głównie tematyce pejzażu, w większości po raz pierwszy wystawianych. Prezentowane dzieła nawiązują do nurtu realistycznego, odnosząc się do szeroko pojętej natury. Autorzy tworząc swoje dzieła wybrali malownicze zakątki starając się wyrazić zachwyt nad ich urodą i podkreślić malowniczość przyrody i jej swojski klimat. Prezentowana twórczość   wyraża  się zarówno przez rozległe, panoramiczne widoki jak i wykadrowane fragmenty krajobrazu, ukazujące pojedyncze motywy malarskie. Częstym obiektem studiów artystów były urokliwe zakątki kompleksów leśnych lub też pojedyncze drzewa ale także rzeka i jej przybrzeżna roślinność, ciemne burzowe chmury przepuszczające pierwsze błyski słońca a także architektura, kwiaty, rozległe pola i łąki. Wystawa stanowi wyjątkowy artystyczny dokument malowniczego ojczystego krajobrazu, który od wieków inspirował artystów. Na wystawie obejrzymy prace m.in.: Seweryna Bieszczada, Zofii Dziurzyńskiej-Rosińskiej, Józefa Graczyńskiego, Kazimierza Łotockiego, Rafała Malczewskiego, Tadeusza Popiela, Michała Wywiórskiego, Stanisława Żukowskiego  i wielu innych artystów.

Zapraszamy do zwiedzania wystawy mieszczącej się w budynku głównym Muzeum, przy pl. Jana Metziga 17. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających w terminie od 14 sierpnia do 15 listopada 2020 roku.