Wystawy czasowe

"XVIII-wieczne portrety właścicieli miasta"
(wystawa ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie)
miejsce: dawna synagoga, ul. G. Narutowicza 31, drugie piętro
kurator: Grażyna Michalak

Szczególne miejsce w zbiorach naszego Muzeum zajmuje zespół malarstwa portretowego z XVIII wieku. Wystawa ukazuje portrety osób związanych z ziemią leszczyńską poprzez pochodzenie, zajmowane pozycje i godności oraz koligacje rodzinne. Przedstawiamy głównie portrety właścicieli miasta z rodu Leszczyńskich i Sułkowskich. Portretowanych ukazano w popiersiu, do pasa, kolan czy w całej postaci. Kiedy pod koniec XVII wieku a przede wszystkim w XVIII wieku magnaci zaczęli masowo budować pałace, ogromne ich sale ozdabiano portretami przodków. W ten sposób chciano wykazać starożytność i splendor rodu gospodarza. Twórcami portretów byli przeważnie malarze cechowi, ale też nadworni artyści magnatów w tym wypadku Louis de Silvestre i jego warsztat czy artyści sascy. Portretowanych ukazano w strojach odświętnych, często w zbrojach współcześnie już nieużywanych, w narzuconych na ramiona i spiętych dekoracyjnymi zaponami płaszczach, w deliach podbitych futrem. Na uwagę zasługują cztery portrety synów Aleksandra Józefa Sułkowskiego. Temat dziecka niezbyt często był obecny w sztuce polskiej, toteż cztery reprezentacyjne wizerunki synów księcia z II ćwierci XVIII w. tworzą rzadko spotykany, jednolity zespół portretów dziecięcych. Upodabnia je format i powtarzanie się pewnych elementów kompozycyjnych, jak np. konsoli, upiętej kotary czy pejzażu w tle.