Udział w innych wystawach

9.09.2016 w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze zostanie otwarta wystawa- Portrety królów kurkowych ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie. Na ekspozycji pokazanych zostanie 45 portretów królów kurkowych. Zamierzeniem wystawy będzie prezentacja leszczyńskiego malarstwa cechowego, stąd największą grupę obrazów stanowić będą XVIII-wieczne portrety. Wyeksponowani zostaną leszczyńscy artyści cechowi jak również anonimowe prace powstałe w miejscowych warsztatach. Wystawę uzupełnią również portrety z początku XIX i XX wieku także powstałe w leszczyńskich pracowniach.